Lai šventės neprišauks nelaimės darbe

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per pastaruosius penkerius metus darbe žuvo arba sunkiai sužalota apie 200 apsvaigusių darbuotojų, o neblaivūs žuvusieji sudarė kone ketvirtadalį visų netekčių darbe. Pastebėtina, kad ši statistika nėra išsami – į ją neįskaičiuoti lengvų nelaimingų atsitikimų darbe atvejai, kurių metu traumuoti apsvaigę nuo alkoholio darbuotojai.


Todėl šventiniu laikotarpiu ypač atkreiptinas dėmesys į žmogiškąjį veiksnį. Aktualu, kad dėmesys bei reakcija išliktų ir šventiniu periodu, o už stebėseną atsakingi darbuotojai griežtai laikytųsi darbo drausmės.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad šalies teisės aktai nurodo, jog darbo vietose neturi būti neblaivių darbuotojų; darbdavys teisiškai atsako už tokių darbuotojų nušalinimą nuo darbo, bauda numatyta ir darbo vietoje esančiam neblaiviam darbuotojui.


Šių reikalavimų nevykdymas gali turėti žmogiškai skaudžią baigtį – sulėtėjusi ar neadekvati reakcija yra reali nelaimės darbe priežastis. Tyrimais įrodyta, kad tikimybė susižaloti darbe esant neblaiviam padidėja 10-15 kartų. Nekalbant jau apie žmogiškąsias netektis, praktika liudija, kad susižalojus ar žuvus neblaiviam darbuotojui dauguma atvejų nepripažįstami draudiminiais.


Laikinasis Valstybinės darbo inspekcijos vadovas Vilius Mačiulaitis ragina įmonių ir padalinių vadovus prieššventiniu metu dar sykį išanalizuoti ir identifikuoti įmonės veiklos sritis, kuriose neblaivūs darbuotojai gali padaryti didžiausią neigiamą poveikį ar žalą įmonės veiklos rezultatams, kur būtų didžiausia nelaimingų atsitikimų darbe, apsinuodijimų, avarijų ar incidentų grėsmė ir suaktyvinti stebėseną. Kartu ir patys darbuotojai, jų atstovai raginami darbo vietose neprarasti budrumo, o apie gresiantį pavojų pranešti įmonės administracijos pareigūnams.


 


 


VDI informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!