Lr trišalės tarybos posėdis

Posėdis pradėtas Užimtumo fondo 2012 metų sąmatos projekto svarstymu, vyko diskusijos, po kurių projektui nepritarta. Pareikalauta sukoknkretinti ir patikslinti fondo lėšų panaudojimą skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Šis klausimas vėl bus svarstomas kito posėdžio metu.


  


Darbo kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIP-3780 svarstymas atidėtas kitam posėdžiui, nes dėl kitų metų biudžeto priėmimo, neatvyko pranešėjas ir projekto autorius – Algirdas Sysas.


Profesinės sąjungos šiam projektui pateikė pataisas, jos bus svarstomos kito posėdžio metu.


Šio klausimo esmė – siūlymas, kad minimali mėnesio alga (MMA) turi būti ne mažesnė, kaip 50% vidutinio darbo užmokesčio. Jei Lietuvos Respublikos trišalės taryba (ekonominės socialinės taryba) neprieina prie bendro sutarimo, galioja ši įstatymo norma. Šis klausimas turėtų būti išspręstas kitų metų pirmajame pusmetyje.


 


Informuodama dėl nuolatinio Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriaus išrinkimo, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (ekonominės socialinės tarybos) pirmininkė Audra Mikalauskaitė pateikė informaciją, jog šią pareigybę užimti surengti du nepavykę konkursai. Dar vienas konkursas planuojamas 2012 m. sausio mėnesį.


 


Kitą Trišalės tarybos posėdį planuojama surengti 2012 m. sausio 10 d. Darbotvarkėje numatoma svarstyti: Užimtumo fondo 2012 metų sąmatos projekto sąmatą, Darbo kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą XIP-3780, siūlymai dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos veiklos krypčių 2012 metais bei kiti šalių pasiūlyti klausimai. 


 


Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko rinkimai neįvyko, nes darbdaviai nepateikė konkretaus siūlomo atstovo, todėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (ekonominės socialinės tarybos) pirmininko rinkimai vyks kito posėdžio metu.


 


 


informaciją paruošė


Algirdas Kvedaravičius


LPSK pirmininko pavaduotojas


LR trišalės tarybos narys

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!