Mėnuo: 2011 lapkričio

Darbo rinkos situacija spalio mėnesį

Dėl atsigaunančios ekonomikos didesnės įsidarbinimo galimybės nulėmė teigiamus pokyčius darbo rinkoje. Spalio mėnesį, išliekant aukštiems įdarbinimo rodikliams, registruotas nedarbas šalyje toliau mažėjo, nors dėl sezoninių […]

Pensijų dydžių atstatymas

Nedirbantiems pensininkams socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijos perskaičiuotos taikant Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui tų metų draudžiamųjų pajamų dydį – 1170 Lt vietoj […]

siekiama pratęsti darbo grupės veiklą

Atsižvelgdami į tai, kad 2011 m. rugsėjo 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-397 sudarytoje darbo grupėje praktiškai nevyko darbdavių ir profesinių […]

Lietuvos bermudai – šiauliuose?

Šiaulių miesto savivaldybės skyrių vedėjai gauna didžiausias algas iš visų Lietuvos didžiųjų miestų – vidurkis siekia 4691 litą, o savivaldybei pavaldūs techniniai darbuotojai – mažiausias. […]

Lpsk valdybos posėdis

Posėdžio metu numatoma aptarti šiuos klausimus: LPSK tarybos posėdžio data ir vieta, mitingo gruodžio 10 dieną organizavimas, laikraštis „Lietuvos Profsąjungos“, LR darbo kodekso pakeitimai, tarptautinė […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!