Tarptautinė ituc profesinių sąjungų moterų mokykla surengta 12-ąjį kartą

Renginyje dalyvavo daugiau nei 60 moterų, atstovaujančių 26-ioms Europos ir Azijos šalių profesinėms sąjungoms. Ši Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) Moterų tinklo konferencija, tradiciškai vadinama Moterų mokykla.


 


Renginio metu vyko diskusijos dėl moterų vaidmens įgyvendinant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) patvirtintą Oraus darbo programą.


Susitikimo dalyvės aptarė moterų organizacijų vaidmenį siekiant oraus darbo bei oraus atlyginimo. Konferencijos metu aptarti pranešimai aktualiomis temomis, darbo grupėse vyko diskusijos dėl Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijų, susijusių su darbo sąlygomis ir darbo kokybe, lyčių lygybe bei profesinių sąjungų strategija siekiant geresnio moterų interesų atstovavimo ne tik profesinėse sąjungose, bet ir priimant svarbius sprendimus įvairiose šalyse.


Tarptautinės darbo organizacijos Oraus darbo programą pristatė Tarptautinės darbo organizacijos vyresnysis specialistas Ovidijus Jurča.


 


Tarptautinę profesinių sąjungų moterų mokyklą šiais metais surengė Lietuvos profesinių sąjungų centrai: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos darbo federacija (LDF), Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“.


 
 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos


moterų centro informacija