Pateiktas pašto įstatymo papildymas dėl nuostolių kompensavimo

Teikdama šią paslaugą bendrovė kasmet patiria milijoninius nuostolius (pvz. 2010 m.–25,6 mln. litų). Mūsų nuomone, Seimas ir Vyriausybė, priskirdama Lietuvos paštui teikti jam nebūdingą šalies įstatymais nereglamentuotą socialinę funkciją, žlugdo pašto konkurencinę perspektyvą bei galimybes dirbti pelningai, o tuo pačiu ir investuoti į bendrovės darbuotojų socialinę gerovę. Todėl 2011 m. gegužės 27 d. Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimas priėmė pareiškimą „Dėl AB Lietuvos pašto patiriamų nuostolių“ ir kreipėsi į įvairias valstybės bei valdžios institucijas, tarp jų ir į Seimo socialdemokratų frakciją, prašydamas padėti spręsti šią problemą.


Atsiliepdami į šį prašymą, Seimo Lietuvos socialdemokratų frakcijos nariai pritarė siūlymui, jog AB Lietuvos pašto  teikiama nuostolinga paslauga pristatant periodinę spaudą atokiose Lietuvos vietovėse gyvenantiems žmonėms, būtų kompensuojama iš biudžeto. Tokį sprendimą priėmusiame frakcijos posėdyje dalyvavo ir nuomonę išsakė LRDPS pirmininkė Alma Smilgienė bei Lietuvos pašto generalinė direktorė Lina Minderienė.


Sutelktų pastangų rezultatas – spalio 21 d. Seimo plenariniam posėdžiui pateiktas Pašto įstatymo papildymas 81 straipsniu dėl šių nuostolių kompensavimo iš valstybės biudžeto. Tokiam pateikimui pritarta. LRDPS sieks, kad šis įstatymo papildymas būtų priimtas.


 


 


Lietuvos ryšių darbuotojų


profesinės sąjungos informacija


www.lrdps.lt