Lr teisingumo ministerija įvertino uab „švyturys–utenos alus“ kolektyvinius darbo santykius

LR teisingumo ministerijoje įvertintas š.m. rugpjūčio 3d. UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinio direktoriaus kreipimasis „Dėl kolektyvinės sutarties galiojimo UAB „Švyturys–Utenos alus“ į teisingumo ministrą, taip pat AB „Švyturys“ profesinės sąjungos komiteto pirmininko Raimondo Tamošausko atviras laiškas Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės vardu teisingumo ministrui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrui „Ar darbuotojai gindami savo teises turi teisę streikuoti?“, gautas š.m. rugpjūčio 16 dieną.


 


Laiške pastebima, kad galiojantys įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai, ir LR teisingumo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998m. liepos 9d. nutarimu Nr.851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, nesuteikia Teisingumo ministerijai teisės oficialiai aiškinti tesisės aktų nuostatų ar spręsti konkrečias faktines situacijas.


Iš kreipimųsi ir viešos informacijos darytina išvada, kad dėl kolektyvinės sutarties galiojimo, šios sutarties šalių veiksmų tesėtumo bei susijusių klausimų vyksta teismo procesas.


Atsižvelgiant į Konstitucijos 109 straipsnį, nustatantį, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, vadovaudamiesi Konstitucijos 114 straipsnio 1 dalimi, akcentuojama, kad Teisingumo ministerijai, kaip ir kitoms valstybinėms valdžios ir valdymo institucijoms, draudžiama kištis į teismų veiklą, nes tai pažeistų teismų nepriklausomumo principą.


Atsakyme tikimasi, kad susiklosčiusi situacija bus išspręsta bendrovei bei jos darbuotojams abipusiai palankiu būdu, kviečiama ieškoti konstruktyvių problemų sprendimo formų ir būdų.    


 


 


Lietuvos maistininkų


profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!