Įstatymų, reglamentuojančių teisę atostogauti keisti nereikėtų

Posėdžio metu pateikta informacija dėl  Seime įregistruotos Darbo kodekso pataisos, kuria siūloma uždrausti neatostogauti dvejus ir daugiau metų. Kompensacijas už nepanaudotas kasmetes atostogas siūloma mokėti ne daugiau kaip už dvejus darbo metus (Darbo kodekso pataisos autorius šiaulietis E.Žakaris). Šiems siūlymams nepritarta.


Profesinių sąjungų centrų nuomone, reikia išlaikyti esamą teisę atostogauti, kurią reglamentuoja Darbo kodekso nuostata. Konstatuota, jog būtina griežtinti darbo įstatymų laikymosi kontrolę bei skatinti socialinį dialogą įmonėse ir šakose, kad darbo ir poilsio laiką būtų galima organizuoti lanksčiau, o darbuotojai turėtų realią galimybę pasinaudoti teise pailsėti.


Pasikeista nuomonėmis dėl UAB „Švyturys–Utenos alus“ streiko bylos. Nutarta vienyti profesinių sąjungų teisininkų jėgas, siekiant keisti streiko procedūrą reglamentuojančius įstatymus. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija dar papildys skundą, kuris jau nusiųstas į Tarptautinę darbo organizaciją (TDO).


Aptartas profesinių sąjungų įstatymo priėmimo procesas. Manoma, jog šis įstatymo projektas turėtų būti svarstomas artimiausioje LR Seimo sesijoje.


M.Masys, AB „Vievio paukštynas“ profesinių sąjungų atstovas informavo apie situaciją įmonėje, kuri beveik bankrutuoja, kas taps kitu savininku – neaišku. Darbuotojai likę nežinioje. Su dalimi darbuotojų darbo santykiai jau nutraukti šalių susitarimu, tačiau jiems neišmokėti nei priskaičiuoti atlyginimai, nei išeitinės išmokos. Kai kuriems darbuotojams įmonė skolinga darbo užmokestį už 6–8 mėnesius. Nuspręsta, jog vienintelė išeitis – rašyti ieškinius ir kreiptis į teismą.


Kito posėdžio metu nutarta svarstyti klausimus, susijusius su nedarbu, Lietuvos darbo biržos veikla, aptarti LR trišalės tarybos prie LDB veiklą (šiuo metu veikla praktiškai sustabdyta). Aptarti registracijos darbo biržose ypatumus bei darbo netekusių asmenų perkvalifikavimo galimybes.


 


 


Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro posėdis vyko 2011m. rugpjūčio 30 dieną.


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!