Tarptautinis baltijos valstybių transporto darbuotojų profesinių sąjungų susitikimas

Susitikimo dalyviai aptarė profesinių sąjungų veiklą po susitikimo Tartu, projektinį statusą, tarptautinės profesinių sąjungų narystės klausimus, ruošimąsi kasmetei akcijos savaitei spalio 7–14 dienomis, profesinės sąjungos pristatė savo veiklas, Tarptautinės transporto federacijos (ITF) sprendimai.


 


Įžanginį žodį, Tarptautinio 3-jų Baltijos valstybių profesinių sąjungų atstovų susitikimo metu, tarė Latvijos profesinių sąjungų pirmininkas Juris Kalnis. Jo manymu, šie susitikimai įgauna prasmę dalijantis profesinių sąjungų  patirtimi Baltijos valstybėse. Prisimintas praeitų metų susitikimas Estijoje, Tartu mieste. Žinoma, estų kolegoms valstybei įvedus eurą, iškilo papildomų finansinių problemų, o esama patirtimi pasidalijo Estų transporto federacijos pirmininkas Veio Molder. Patvirtindamas, jog įvedus eurą kilo maisto ir pragyvenimo kainos, bet ieškoma būdų, kaip spręsti problemas. Sunkmečiu, kaip ir kitose šalyse reikėjo mažinti atlyginimus įmonių darbuotojams, bet nuo 2011m. sausio mėnesio, atlyginimai darbuotojams atstatyti ir vyksta derybos dėl atlyginimų indeksavimo sunkvežimių ir autobusų vairuotojams. Be to, Estijoje pasirašytas šakinis susitarimas, todėl manoma, kad kompromisai bus rasti derybomis.


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška apgailestavo, kad ligi šiol Lietuva nepasirašė šakinio susitarimo. Gaila, kad profesinės sąjungos Lietuvoje susiskaldžiusios, todėl lyderiams dažnai tenka patiems atstovauti darbuotojams įmonių lygiu.


Lietuvoje veikia trys profesinių sąjungų centrai. Dažnai transporto forumo susirinkimuose bandome analizuoti esamas problemas ir rasti sprendimų būdus.


UAB „Kauno autobusai“ pirmininkas Bronius Bučelis paminėjo, kad kolektyvinė sutartis pasirašyta ir galioja iki 2013m. kovo 29d.


Darbuotojų problemos sprendžiamos derantis su administracija. Sumažinti atlyginimai darbuotojams atstatyti, su darbdaviu vyksta konsultacijos dėl įmonės organizacijos ir darbuotojų atleidimų. Neabejoju, kad optimizuojant bendrovės valdymo išlaidas gali būti apjungtos vietinio susisekimo transporto įmonės Kaune.


UAB „Vilniaus autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Jonas Dekaminavičius sakė, kad įmonėje veikia viena profesinė sąjunga, kurioje yra 95% narių. Šiuo metu vyksta derybos ir konsultacijos dėl autobusų ir troleibusų parkų apjungimo. Projekte numatyta vietinio susisekimo transporto įmones apjungti spalio mėnesį.


Kalbėjo LPSK Kauno regiono ir vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, jis akcentavo, kad esamos sunkvežimių vairuotojų ir įmonės problemos, sprendžiama vadovaujantis Lietuvos galiojančiais įstatymais, kuriuos darbdaviai dažnai pažeidžia.


Labai rimta finansinė situacija Latvijoje. Vairuotojai perdirba viršvalandžius, o atlyginimai nedidėja. Dotacijos 100% keleivių pervežimui skiriamos tik 9 miestuose, kitos savivaldybės lėšų kompensuoti keleivių pervežimą – neturi. Žinoma, šiais metais vyks Latvijos parlamento rinkimai, bus siūloma keisti Darbo įstatymus dėl atlyginimų indeksavimo. Šiuo metu derybos nevyksta. Šakos susitarimas nepasirašytas, nes niekas nenori prisiimti įsipareigojimų. Planuojame derėtis su ministerija dėl tarifinių atlyginimų indeksavimo.


Rusijos nacionalinio transporto federacijos pirmininkas Nikolj Silkin minėjo, kad vasario mėnesį Maskvoje  įvyko profesinės sąjungos suvažiavimas, jo metu priimtos rezoliucijos.


Didžiausia problema – didėjantis avaringumas Rusijos keliuose, kylančios kuro kainos. Kai kuriose autobusų parkuose jos sudaro 60% išlaidų. Daugelis autobusų parkų privatizuota, nes neišlaikė konkurencijos. Pagrindiniai profesinių sąjungų uždaviniai – išlaikyti darbo vietas. Maskva – brangus miestas ir autobusų vairuotojai su viršvalandžiais uždirba 2000 dolerių. Dėl to didėja imigrantų, norinčių užsidirbti, ypač iš Azijos šalių.


Problemų Rusijoje yra: krovinių transporto kompanijos slepia mokesčius, dirba daug nelegalų su kuriais sunku kovoti.


Matydami esamą situaciją dėl augančių kuro kainų, esame nusprendę Maskvoje surengti mitingą prie Rusijos Dūmos ir Vyriausybės spalio 20 dieną.


Esame pasirašę Federalinį susitarimą su Vyriausybe, juo numatėme vadovautis ir ES konvencijomis ir socialinės partnerystės tikslais. Per tą laikotarpį narystė sumažėjo 200 tūkst. narių, dėl įmonių reorganizavimo, Vyriausybė nuolat sistemingai bando skaldyti profesines sąjungas. Šiandien vienijame 11-os Rusijos miestų profesines sąjungas, analizuojame problemas.


Estijos profesinės sąjungos pristatė projektą, kuriame dalyvauja: Vokietijos, Suomijos, Švedijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, Estijos profesinės sąjungos. Socialinis partneris ES, ITF transporto sekcija. Projekto tema „Vairuotojų apjungimas“ transporto sektoriuje.


Konsolidacijai reikėtų surasti 2 darbuotojų profesinių sąjungų atstovus tarptautiniame projekte. Mokymai planuojami Londone, Lenkijoje ir Kopenhagoje,  o 2012m. spalio mėnesį planuojamas susitikimas Taline, skirtas aptarti situaciją Baltijos šalyse.


Susitikimo metu aptarta tarptautinė, spalio 7–14d. vyksianti akcija, kuriai pritarė ir Baltijos šalių Vyriausybės – mažinant avaringumą keliuose.


Tarptautinio susitikimo metu, profesinių sąjungų Baltijos šalių atstovai vakare susipažino su Latvijos kurortiniu miestu Sigulda, jos istorija ir pasiektais rezultatais.


Rugpjūčio 26d. aptarta situacija Baltijos šalyse, nuspręsta Tarptautinį profesinių sąjungų susitikimą surengti 2012m. rugpjūčio mėnesį Lietuvoje.


 


Susitikime dalyvavo: Latvijos profesinės sąjungos atstovai: Juris Kalnins, Janis Pumpin, Inga Uibo, Aris Kepitis, Aivars Berzins, Uldis Ielitis.


Lietuvos profesinės sąjungos atstovai: Jonas Petraška, Bronius Bučelis, Jonas Dekaminavičius, Česlovas Andriukonis, Ramūnas Narbutas, Jovita Jančiauskienė.


Estijos profesinės sąjungos atstovai: Veio Molder, Sulev Paglant, Anu Juurmann, Alexander Kubarsepp, Peep Peterson.


Rusijos profesinių sąjungų atstovai: Rusijos automobilių transporto pirmininko pavaduotojas Vladimir Lomakin ir  Rusijos Nacionalinio transporto federacijos pirmininkas Nikolj Silkin.


 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


Transporto darbuotojų profesinių sąjungų


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!