Inspektorius ima kviesti pačios įmonės

Konsultacijos, patarimai, metodinė informacija, kuriuos pareigūnai suteikia išvykę į ūkio subjektą, nurodytos silpnosios grandys – tai konkreti pagalba įmonei sudarant saugias ir sveikas darbo sąlygas. Ypač tai aktualu pradedančioms savo veiklą įmonėms. Šią iniciatyvą skatina ir tai, kad inspektoriaus atvykimas tokiu atveju administracinėmis nuobaudomis negresia.


Valstybinės darbo inspekcijos atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir kitų priežiūros būdų taisyklės, patvirtintos šiais metais, grindžiamos atviro, abipusiai geranoriško įstaigos ir ūkio subjektų bendravimo saugant darbuotojų sveikatą ir gyvybę skatinimu.


Socialinių partnerių (darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų) konsultavimas ir informavimas – viena iš prioritetinių Valstybinės darbo inspekcijos veiklos krypčių. Jis vykdomas ne tik minėta forma, atvykus į įmonę, bet ir rengiant specializuotus seminarus, taip pat konsultacinius seminarus pagal įmonių iš anksto parengtus klausimus. Sėkmingai šioje srityje bendradarbiaujama su Europos verslo ir inovacijų tinklo atstovais Lietuvoje – ši patirtis pripažinta vienu iš geriausiai vykdomų tokios partnerystės projektų Europoje.


Siekdama tikrinimų organizavimo skaidrumo Valstybinė darbo inspekcija ūkio subjektų veiklos priežiūrą atlieka vadovaudamasi rizikos vertinimu: kreipdama savo veiksmus didžiausių galimų pažeidimų, pavojingiausių padarinių prevencijai, vertindama įmonių ūkinės veiklos pavojingumo lygį, veiklos pobūdį, pavojingų incidentų, teisės aktų nesilaikymo tikimybę.


Neplanuoto inspektoriaus vizito įmonė gali sulaukti tik tam tikrais atvejais: Valstybinei darbo inspekcijai gavus skundą ar pranešimą apie saugos ir sveikatos, darbo santykių teisės aktų pažeidimus, nelegalų darbą, įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai ir pan.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!