Dirbančių moterų darbo sąlygų gerinimas

Pirmoji pranešėja, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro patarėja Ramunė Jurkuvienė kalbėjo apie šeimos politikos formavimą Lietuvoje. Akcentuota kitų šalių patirtis, rodanti, kad esant sunkumams šalyje, šeimai skiriamas didžiausias dėmesys, o Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla netenkina gyventojų lūkesčių, neįsiklausoma  į  žmonių nuomonę.


Krizės metu, gimstamumas Lietuvoje mažėja. Jauni žmonės nesituokia, gyvena su tėvais, nes labai opi būsto problema. Nėra palankių sąlygų gimdyti ir auginti vaikus. Niekas nenori gyventi iš pašalpų, nori gyventi iš pajamų ir jaustis oriai, todėl reikalingos pajamų apmokestinimo lengvatos, šeimai ir vaikų auginimui palanki aplinka. Būtinas šeimos instituto stiprinimas. Labai svarbus  paslaugų kiekio tėvams didinimas, tėvystės įgūdžių formavimas, konsultacijos, informacijų įvairiais klausimais prieinamumas.


Kaip teigė pranešėja, vienas iš institucijos tikslų, įgyvendinant šeimos politiką – „Šeimos politikos pagrindų įstatymas“.  Anot jos, tai leis  įtvirtinti ilgalaikiškumą, nuoseklumą, konceptualumą, veiksmų nuoseklumą ir koordinavimą. Šalia šių principų ir galimybių – būtina demokratija, todėl bus kuriama „šeimos politikos komisija“ ir „šeimos politikos taryba“ garanuojanti grįžtamąjį ryšį. 


Šeimų įgalinimas – netrukdyti šeimai ir įsiklausyti, kas jai galėtų būti geriau. Svarbūs geri  tarpusavio santykiai, dialogo kultūra.


Reikia pasiekti institucijų bendradarbiavimo dėl bendro gėrio, dėl šeimos.  Ir labai svarbu, kad šeima išliktų aktyvi.


Po pranešimo vyko karšta diskusija. Dalyvės turėjo daug klausimų pranešėjai. Dauguma klausytojų nesutiko su įstatymo šeimos apibrėžimu, kuris diskriminuoja kitus vaikus tarp jų ir vaikus našlaičius augančius nepilnose šeimose…


Kilo klausimas, o kas sudarys šeimos politikos komisiją ir tarybą, kodėl ten nekalbama apie profesinių sąjungų atstovus?


LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė kalbėjo apie šeimos ir darbo suderinamumo galimybes.


Ji  supažindino su visais LR darbo kodekso punktais, kuriuose kalbama apie šeimos, motinos, vaiko priežiūros garantijas. Dauguma šių punktų – žinomi, bet pabrėžta, kad saugiau juos įrašyti į kolektyvinę sutartį. Tokiu būdu informacija pasieks daugiau darbuotojų. Labai svarbu ne tik žinoti, bet ir mokėti taikyti įstatymus.


LPSK moterų centro pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė pristatė rekomendacijas profesinių sąjungų atstovams dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo. Mums labai svarbu rasti realiai pritaikomus būdus padėti šeimoms suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Apginti socialiai pažeidžiamiausių darbuotojų grupių interesus. Rekomendacijose atsižvelgta ir į darbdavio interesus, pateikti geros praktikos pavyzdžiai.


Džiugu, kai toks gausus moterų centro dalyvių būrys aktyviai dalyvauja diskusijose, išsako savo nuomonę. Vadinasi, yra realus pagrindas pasidžiaugti, kad renginys  pavyko.


 


Ačiū už dalyvavimą – iki kito susitikimo.


  


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


LPSK moterų centro


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!