Pažeistos žmogaus teisės mokykloje

Vienas iš tokių konkrečių atvejų yra VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos direktoriaus Pauliaus Martinaičio nekatalikiškas elgesys su nepaklusnia mokytoja Aldona Zimnachaite, nesitaikstančia su nesąžininga mokyklos veikla.


Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga prašo LMPS atstovams skirti laiko konsultacijai dėl minėtos mokytojos konstitucinių teisių apgynimo.


 


Raštas įteiktas LR Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkui gerb. Arminui Lydekai ir LR Seimo žmogaus teisių komiteto narei gerb. Onai Valiukevičiūtei.


 


Dėl Žmogaus teisių Kauno Urbšio vid. mokykloje gavome VDI atsakymą, kad ,,Įstaigoje esant galimos psichosocialinės rizikos prielaidoms, 2011-07-14 Įstaigos direktoriui P.Martinaičiui buvo surašytas ir įteiktas VDI reikalavimas pašalinti pažeidimus Nr. 0307-628, kuris įpareigoja darbdavį įvertinti psichosocialinės profesinės rizikos veiksnius Įstaigoje. Nustatytais terminais neatlikus vertinimo, VDI Kauno skyriuje bus sprendžiamas klausimas dėl Įstaigos vadovo patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 42(2) str. 1 d.” (Citata iš VDI rašto).


 


Lietuvos mokytojų profesinės


sąjungos pirmininkė


Jūratė Voloskevičienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!