Profesinės sąjungos atstovai nagrinėjo mokinio krepšelio metodikos naujoves

Renginyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministro patarėjas Albertas Lakštauskas, Švietimo ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Mackevičienė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigalavičienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos miestų ir rajonų organizacijų atstovai.


Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai pristatė Mokinio krepšelio metodikos pasikeitimus. Vyriausioji specialistė J. Mackevičienė kalbėjo, kad bendrojo lavinimo mokykloms krepšelio metodika keičiasi nežymiai. Padidinti pradinių ir pagrindinių mokyklų, esančių miestelyje ar kaime, bei pagrindinių mokyklų, esančių mieste, koeficientai. Sumažinti suaugusiųjų mokyklų koeficientai. Nuo šių metų rajonų savivaldybės perskirstys ne 5, o 6 proc. krepšelio lėšų.


Esminis pakeitimas laukia ikimokyklinio ugdymo – nuo 2011 m. įvedamas ikimokyklinuko krepšelis. Ikimokyklinuko krepšelis, kuriame kaip tikslinė dotacija yra 194,1 mln. Lt (iš jų nevalstybiniams darželiams papildomai numatyta 1,3 mln. Lt), įeina į mokinio krepšelį kaip jo sudedamoji dalis. Suma, skiriama vienam ikimokyklinukui – 2555 Lt.


Ikimokyklinuko krepšelio dydis nepriklauso nuo grupės dydžio ir vietovės. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, skirtas 35 proc. didesnis krepšelis – 3450 litai per metus. Iš ikimokyklinuko krepšelio bus finansuojama ne mažiau kaip 20 ikimokyklinio ugdymo valandų per savaitę. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad vaikų skaičius grupėse labai skiriasi, metodikoje numatyta, kad iš mokinio krepšelio gali būti finansuojama ir daugiau valandų.


Ikimokyklinuko krepšelio sudedamosios dalys bus tokios pat, kaip ir mokinio krepšelio. Tai lėšos ikimokyklinio ugdymo priemonėms, pažintinei veiklai, auklėtojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti. Pedagoginėms psichologinėms tarnyboms finansuoti savivaldybė skirs 19 Lt nuo vaikų skaičiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.


Ministro patarėjas A. Lakštauskas pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Vaikų neformalaus švietimo finansavimo modelio aprašą. Menų, sporto mokyklos bei įvairūs būreliai ir studijos bus finansuojamos krepšelio principu.


Dar svarstoma, koks galėtų būti vadinamojo krepšelio dydis. Siūloma nustatyti skirtingus fiksuotus krepšelių dydžius muzikos, dailės, sporto programoms, didesnius krepšelius gautų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas lankantys vaikai.


Naujas modelis turėtų padidinti pasirenkamojo švietimo prieinamumą, paskatinti pasirenkamojo švietimo programų įvairovę ir kokybę, sudaryti galimybę vaikams ir jų tėvams rinktis įdomius ir aktualius užsiėmimus. Šiemet planuojama modelį išbandyti keliose savivaldybėse, o 2012 metais – įdiegti visoje Lietuvoje,- kalbėjo ministro patarėjas.


Manoma, kad šie pakeitimai leis per keletą metų pasiekti, jog veikla po pamokų užsiimtų pusė visų moksleivių – tai yra dvigubai daugiau nei dabar. Lėšas pasirenkamajam vaikų švietimui galės gauti visi akredituoti teikėjai, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso. Programų akreditacija kas trejus metus būtų privaloma.


Programas akredituos Švietimo ir mokslo ministerijos paskirta institucija kartu su savivaldybėmis, asociacijomis. Akredituotų programų sąrašas būtų skelbiamas sukurtoje informacinėje sistemoje internete. A. Lakštauskas patikino profesinės sąjungos atstovus, kad lėšos neformaliojo švietimo krepšeliui nebus atimtos iš bendrojo lavinimo mokyklų.


LŠPS atstovai pranešėjams uždavė daug klausimų, diskutavo apie įvairius mokinio krepšelio metodikos aspektus. Mokytojų atstovus tenkino, kad į nutarimus įtraukti profesinės sąjungos pasiūlymai, tačiau ŠMM specialistai sulaukė kritikos, kad ne į visus pasiūlymus buvo atsižvelgta.


Profesinės sąjungos atstovai yra nusivylę, kad jau ketveri metai nekeičiamas vidutinis sąlyginis pedagogo tarifinio atlygio koeficientas (R), dėl kurio sunkėja galimybės mokytojams siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, o mokykloms, kuriose dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, paprastai trūksta mokinio krepšelio lėšų.


Apibendrindamas diskusiją Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audriaus Jurgelevičiaus padėkojo ministerijos specialistams už informaciją. Profesinės sąjungos atstovus patikino, kad LŠPS ir toliau nuolatos analizuos MK metodikos įgyvendinimą. Šiuo metu būtina stebėti ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimo procesus, laiku pastebėti trūkumus ir reikalauti, jog nedelsiant ŠMM metodiką koreguotų.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!