Rokiškio susivienijimo pirmininkų taryba įvertino profesinės sąjungos metų veiklą

Po oficialiosios susirinkimo dalies vyko šventinis vakaras, tarybos nariai Rokiškio teatro rūmuose stebėjo įspūdingą naujametinį spektaklį “Sapnas”.


2010 m. Rokiškio švietimo darbuotojų profesinei organizacijai buvo jubiliejiniai. „Atšventėm savo organizacijos 10 metų sukaktį. Kaip pasikeitė mūsų organizacija per tą dešimtmetį, kokie buvo padaryti geri darbai, kas nepasisekė – buvo apžvelgta jubiliejinės konferencijos metu. Šiandien noriu trumpai apžvelgti 2010 m. įvykius,“ – savo pranešime kalbėjo susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas.


Pirminės organizacijos veikia 17 Rokiškio rajono švietimo įstaigų iš 32. Organizacija vienija virš 300 narių. „Iš Lietuvos rajonuose veikiančių susivienijimų ir toliau išliekame vieni didžiausių.“ – pasidžiaugė profesinės sąjungos lyderis. 


2010 metus galima laikyti mūsų organizacijos pavadinimų kaitos metais. Vasario mėnesį vietoj Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo buvo įkurta Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, kuri drauge su Aukštųjų mokyklų profesinėmis sąjungomis sudaro Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federaciją. Federacijos struktūra vis dar sudėtinga, todėl nuolatos vyksta diskusijos, kaip efektyvinti jos veiklą.


Balandžio 30 d. konferencijoje buvo pakeistas ir Rokiškio susivienijimo pavadinimas. Nuo šiol organizacija vadinsis Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimu.


2010-ieji iš praeitų – 2009 metų paveldėjo krizinį savivaldybės biudžetą, todėl ir 2010 m. buvo taupoma. Apsiginti nuo, taip vadinamų, koeficientų „žirklių“ mokytojams dar pavyko, tačiau teko paaukoti už papildomus darbus apmokamą valandą. Taigi, gyvenome taupymo režimu. Deja, ir šiais metais nepavyko išvengti nemokamų atostogų. Nemokamos atostogos labiausiai slėgė iš rajono biudžeto finansuojamas įstaigas. Čia pasitaikė ir tokių atvejų, kada žmonės turėjo išeiti iki 10 dienų nemokamų atostogų. Daugelyje įstaigų profsąjungos kartu su vadovais sprendė, kaip sutaupyti trūkstamas lėšas, kaip padaryti, kad kuo mažiau nukentėtų dirbantieji. Iš 2009 m. paveldėjom ir dar vieną negerą dalyką – sutrumpėjusias kasmetines atostogos, nes žmonės ėjo nemokamų atostogų. Atostogos sutrumpėjo 1 arba 2 dienomis.


Paskutinio pirmininkų tarybos posėdžio metu buvo sutarta, kad įstaigų vadovai ir profesinės sąjungos tarsis, kaip kompensuoti sutrumpėjusias atostogas. „Jeigu nesiseks susitarti, kreipkitės į mane. Patarpininkausiu susitarimams,“ – kolegas ragino susivienijimo pirmininkas. Tiek švietimo skyriaus vadovas, tiek mokyklų vadovų asociacija pritarė mūsų pasiūlymams dėl sutrumpėjusių atostogų kompensavimo. Pirmininkas pranešė ir gerą žinią: švietimo skyriaus vedėjas informavo, kad už 2010 m. atlyginimai turi būti išmokėti iki gruodžio 31 d.


„Dėl bendradarbiavimo su švietimo skyriumi jau esu minėjęs, kad sekasi daug geriau negu ankstesniais metais. Buvo sudaryta darbo grupė, kuri ruošia 2011 m. rajono švietimo biudžeto pasiūlymus dėl mokyklų aplinkos finansavimo metodikos sukūrimo, į ją įtraukti mūsų atstovai. Rajone atkurta Švietimo taryba, jos nariais yra ir mūsų organizacijos vadovai“, – pasiekimus vardijo E. Gaigalas. 


Bendradarbiavimas su mokyklų vadovų asociacija irgi nuolatos gerėja. Mokyklų vadovai kviečia mus į savo renginius. Mes savo ruožtu juos kviečiame į savo. 2010 m. sausio mėn. įvyko bendras profsąjungos pirmininkų ir vadovų asociacijos susirinkimas, kuriame buvo tariamasi, kaip bus taupomos mokinio krepšelio lėšos. Kartu vykome į mūsų organizacijos konferenciją Elektrėnuose. Vadovų asociacijos nariai dalyvavo šventinėje konferencijoje Rokiškio muziejuje. Yra ir probleminių dalykų, vis dar specifiniai santykiai išlieka Pandėlio gimnazijoje, kur mokyklos direktorius nelabai nori pripažinti profsąjungos egzistavimą.


„Lapkričio mėnesį man teko lankytis ministerijoje ir susitikti su ministru. Kažko labai naujo ir svarbaus neteko išgirsti, daugiausiai kalbėjome apie ateinančių metų biudžetą, kuris neturėtų skirtis nuo šių metų. Daugiau informacijos apie einamuosius darbus ir reikalus galima surasti mūsų organizacijos internetiniame tinklalapyje. Kaip visada, rekomenduoju skaityti „Dialogą“, – kalbėjo profsąjungos lyderis.


2011 metais mūsų laukia visi tradiciniai darbai. Kovo arba balandžio mėnesį teks organizuoti ataskaitinę – rinkiminę konferenciją. Nuo 2011 m. įvedamas ikimokyklinuko krepšelis. Susivienijimui teks stebėti procesus ir siekti, kad krepšelio įvedimas mūsų rajone būtų sklandus ir nenukentėtų nei vienas ikimokyklinių įstaigų darbuotojas.


Po trumpų diskusijų susirinkimo dalyviai nutarė, kad susivienijimo veikla buvo gera, nors tobulinimui visada yra erdvės.


 


 


Rokiškio susivienijimo informacija


www.svietimoprofsajunga.lt