Švietimo komitetas prie lr trišalės tarybos išrinko pirmininką ir numatė ateities gaires

Patvirtintuose nuostatuose numatyta, kad komiteto pirmininkas keisis kas šeši mėnesiai rotacijos būdu. Darbdavių atstovą keis profesinių sąjungų arba valstybės atstovas. Nuostatuose aptarti komiteto sudarymo, funkcijų, teisių, darbo organizavimo ir veiklos nutraukimo reglamentavimas. Komitete bus diskutuojama ir priimami sprendimai dėl švietimo, mokslo ir studijų sistemos kaitos, problemų, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos kitų institucijų teisės aktų ar jų projektų rengimo ar tobulinimo.


Švietimo komitete bus svarstomi siūlymai ir teikiamos išvados dėl šakinės švietimo, mokslo ir studijų kolektyvinės sutarties, taip pat dėl kolektyvinių ginčų.


Šiuo metu komitete yra 15 narių. Juos delegavo švietimo profesinės sąjungos, darbdaviai ir vyriausybė. Deja, iš Vyriausybės savo atstovą yra delegavusi tik Finansų ministerija. Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos žadėjo savo atstovus deleguoti artimiausiu metu. Komiteto nuostatus, narių sudėtį ir pirmininką turės patvirtinti LR trišalė taryba, kurios artimiausias posėdis vyks birželio 29 dieną.


Švietimo komiteto posėdyje numatytos veiklos gairės 2010 metams. LŠPS siūlė diskutuoti dėl ilgalaikių mokytojų ir dėstytojų atlyginimų didinimo programų, mokinio krepšelio metodikos tobulinimo, Švietimo įstatymo įgyvendinimo poįstatyminių teisės aktų (pvz. mokyklų tinko kūrimo tvarkos), neformalaus ir ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimo, mokytojų išankstinio išėjimo į pensiją modelio sukūrimo. LAMPSS pasiūlė kalbėtis apie darbo laiko struktūros aukštosiose mokyklose ir terminuotas dėstytojų darbo sutartis. Kiti komiteto nariai diskusijų temoms pritarė.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt