Vėlinti pensijos amžių – ne laikas

Šios pastabos pateiktos lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui.


 


 


Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo (Projektas Nr. XIP-2235).


 


Sodra šiuo metu moka tik 40 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos pašalpas nuo 3 iki 7 darbo dienos ir tik nuo 8 darbo dienos pradeda mokėti 80 procentų dydžio ligos pašalpą. Tačiau šis ligos pašalpos dydžio sumažinimas turėjo galioti terminuotai, t.y. iki 2010m. gruodžio 31d. O nuo 2011m. sausio 1d., darbuotojams turėjo būti vėl mokamos 85 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos pašalpos.


LPSK iš esmės prieštarauja teikiamam teisės akto projektui, kuriuo būtų neterminuotai pratęstas mažesnių pašalpos dydžių taikymas darbuotojams dėl šių priežasčių:


sunkmečio laikotarpiu daugeliui darbuotojų iki minimumo sumažintas darbo užmokestis, todėl ligos atveju, darbuotojas, pirmąją savaitę gaunantis minimalų darbo užmokestį, gauna 60 litų pašalpą, už kurią privalo pragyventi, išlaikyti šeimą ir nusipirkti vaistų;


esant tokiems ligos pašalpų dydžiams, darbuotojai sirgdami eina į darbą ir neretai užkrėsdami kolegas, šie vėliau taip pat kreipiasi į Sodrą ligos pašalpų.


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome nepritarti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimui (Projektas Nr. XIP-2235) ir nuo sausio 1 d. grąžinti 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos pašalpas už 3–7 ligos dienas.


 


Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo (Projektas Nr. XIP-2237).


 


LPSK nepritaria pateiktam teisės akto projektui, kuriuo jau nuo 2012 m. būtų pradedamas vėlinti pensijos amžius. Manome, kad ekonominio sunkmečio laikotarpiu, kai toks didelis nedarbas, valstybė turi prisiimti atsakomybę už savo piliečius ir bent jau laikinai nekeisti pensinio amžiaus.


Šiuo metu priešpensinio amžiaus žmonėms itin sunku susirasti bet kokį darbą, o nedarbo išmokos negali užtikrinti oraus pragyvenimo, be to, jos mokamos terminuotai.


Pagal aiškinamajame rašte pateiktą statistiką, tik 29 proc. 60–65 metų asmenų šiuo metu dirba. Vadinasi, pailginus pensijos amžių iki 65-erių metų, likusieji 71 procentas, liktų bedarbiai. Kadangi priešpensinio amžiaus žmonėms gerokai sunkiau tobulinti kvalifikaciją ar įgyti naują specialybę, darbo biržos siūlomos priemonės įdarbinant priešpensinio amžiaus žmones turi labai menką efektą. Manome, kad kol valstybė nesukurs efektyvaus mechanizmo, kaip būtų galima pasirūpinti darbo netekusiais priešpensinio amžiaus asmenimis, pensijos amžius neturėtų būti vėlinamas.


Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, siūlome pensijos amžių vėlinti ne anksčiau kaip nuo 2014-ųjų.


 


Primename, jog rytoj 2010-06-23 vyks lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.


 


  


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!