Aptarti opūs vaikų globos namų klausimai bei rasti keliai sprendžiant problemas

Renginio globėjais tapo LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas R.Dagys,  LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas V.Stundys. 


Diskusijoje dalyvavo: LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, R.Dagys, Seimo narė A.Baukutė, Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos Lygių galimybių ir socialinės integracijos departamento direktoriaus pavaduotoja V.Toleikienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos  skyriaus vedėja D. Urbonaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo ugdymo ir švietimo skyriaus pagalbos vyresnysis specialistas M. Labanauskas, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja A.Dolmantienė, Lietuvos švietimo profsąjungos pirmininkas A.Jurgelevičius.


Diskusijoje pranešimą ,,Socialinio edukacinio darbo problemos vaikų globos namuose” skaitė Vaikų globos namų (VGN) profesinių sąjungų susivienijimo atstovės Z.Rukšėnienė ir V.Konovalovienė.   Užsimezgė konstruktyvi diskusija, kurios metu buvo aptarti opūs klausimai dėl vieningos vaikų globos namų struktūros, pareigybių, socialinių pedagogų nemokamo perkvalifikavimo, finansavimo, minimalios ir vidutinės vaiko priežiūros vykdymo problemų Ypač didelio susidomėjimo sulaukė  VGN steigėjo pakeitimo klausimas.  


Nuo 2010 metų liepos 01d. keičiasi VGN steigėjai: apskričių vaikų globos namus perima naujasis steigėjas – savivaldybės.


Lietuvos švietimo profsąjungos pirmininkas A.Jurgelevičius išsakė nuogastavimus apie didelius savivaldybių įsiskolinimus VGN, kurie siekia  31 milijoną litų (duomenis pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos  skyriaus vedėja D.Urbonaitienė).


LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, R.Dagys įpareigojo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją nedelsiant sudaryti veiksmų planą šios problemos sprendimui. Buvo sudaryta VGN profesinių sąjungų susivienijimo darbo grupė konsultacijoms dėl VGN tinklo struktūros klausimų.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įpareigota surinkti ir pateikti informaciją LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, apie vadovus, kurie  pažeidė VGN pedagogų socialines – ekonomines garantijas, pedagogus paversdami socialiniais darbuotojais.


Buvo konstatuota, kad su VGN profesinių sąjungų susivienijimo pagrindinis tikslas nedelsiant informuoti  apie finansinės drausmės pažeidimus, kurios turės laikytis nauji steigėjai – savivaldybės. Pažeidėjams bus taikomos griežtos sankcijos.


Susirinkę diskusijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kurią išsiuntė LR Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui, ponui R.Dagiui, LR Švietimo,  mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui, ponui V. Stundžiui, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, ponui D.Jankauskui, LR Švietimo mokslo ministrui, ponui G.Steponavičiui, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierei poniai E.Žiobienei, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui, ponui R.Malinauskui.


Vaikų globos namų (VGN) profesinių sąjungų susivienijimo atstovai nuoširdžiai dėkoja LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui, R.Dagiui už pagalbą sprendžiant VGN problemas.


Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimo informacija


 


www.svietimoprofsajunga.lt