Darželiai ir mokyklos gaus 2 procentų paramą

Už siūlymą atmesti šį projektą balsavo 58 parlamentarai, prieš – 7, susilaikė 14.


Pasak Vito Matuzo, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininko, prie valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų priskiriami ir vaikų darželiai bei mokyklos.


“Paliekame taip, kaip yra, nes tai yra žmonių galimybė apsispręsti, paremti įstaigas, kuriose mokosi jų vaikai. Kitaip būtų žmonių laisvių ribojimas – pirma duodama teisė, po to pradedama skaičiuoti, ką gali ir ko ne”, – BNS aiškino V.Matuzas.


Seimo atmestoje Gyventojų pajamų mokesčio pataisoje siūlyta apskaičiuojant ir deklaruojant pajamas iš paramos gavėjų sąrašų išbraukti valstybės ir savivaldybės biudžetines įstaigas.


Pasak projekto aiškinamojo rašto, biudžetinės įstaigos savo išlaikymui ir veiklai organizuoti ir taip gauna asignavimų iš biudžeto. Projekto autorė tikėjosi, kad, jeigu jis būtų įsigaliojęs, nevyriausybinių organizacijų veiklą paremtų daugiau gyventojų ir tuo pačiu padidėtų lėšos, skiriamos nevyriausybinių organizacijų veiklai paremti.


Lietuvos gyventojai kasmet turi teisę pervesti iki 2 procentų praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos.


 


 


BNS ir delfi.lt informacija


www.svietimoprofsajunga.lt