Konfliktą rimi šį kartą pavyko užbaigti taikiai

Pasak jos pirmininko Pavelo Kaplevskio, per pietų pertrauką prie administracijos profsąjungai suteikto kompiuterio susirinkusiems komiteto nariams buvo skirtos drausminės nuobaudos. Profsąjungai teko kreiptis į teismą, administracija nusileido ir šį kartą konfliktą pavyko išspręsti taikiai.


Apie tokius ir panašius sunkumus, iškylančius darbuotojų ir darbdavių atstovams prekybos sektoriuje, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas kalbėjo dvišalėje regioninėje konferencijoje Helsinkyje. 


Drausminių nuobaudų „Rimi Lietuva“ profesinės sąjungos vadovui ir komiteto nariams motyvas – susirinkimas nederintas su administracija ir neva sutrukdyta prekybos centro darbui.


Maža to, kad skiriant nuobaudą renkamiems darbuotojų atstovams nebuvo paprašyta profsąjungos pritarimo, administracija nereagavo ir į raštą darbo ginčų komisijai. Ją sudaryti iš vienodo skaičiaus darbuotojų ir darbdavio atstovų darbdavį įpareigoja įstatymas.


„Negavę jokių atsakymų turėjome kreiptis į teismą. Matyt, jau gavusi pranešimą iš teismo „Rimi“ vadovybė pasikvietė susitikti ir pasiūlė visiems darbuotojams drausmines nuobaudas panaikinti, jeigu profsąjunga atsiims ieškinį, – pasakoja P.Kaplevskis. – Kadangi vadovybė elgėsi geranoriškai, nusprendėme, jog ieškinį atsiimsime ir šį kartą viską išspręsime taikiu būdu“.  Pokalbis su aukščiausiais „Rimi Lietuva“ vadovais buvęs geranoriškas, darbuotojų atstovai net gavo pasiūlymą visų prekybos centrų stenduose kabinti profesinės sąjungos informaciją.


Kodėl nuo pat pradžių gana gražiai bendravusiems partneriams po kolektyvinės sutarties pasirašymo kelią perbėgo juoda katė? Profsąjungos pirmininkas sako, jog kolektyvinę pasirašyti buvo svarbu abiem pusėms: darbdaviams reikėjo pateisinti socialiai atsakingos įmonės vardą, o profsąjungai – įsitvirtinti kaip darbuotojų atstovams. „Po pasirašymo jie (administracija – red.), turbūt, pamanė, kad nieko iš mūsų daugiau nenori, todėl ir atsipalaidavo“, – svarsto Pavelas. Na, o profsąjunga įrodė, kad nėra pastumdėlės vietoje.


Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos, kuriai priklauso „Rimi Lietuva“ darbuotojų organizacija, pirmininkas Aleksandras Posochovas sako, kad labai dažnai tarptautinėse kompanijose aukščiausi vadovai, ypač jeigu jie užsieniečiai, nežino realios situacijos paskiruose padaliniuose. Matyt, panašiai buvo ir „Rimi“, todėl santykių atšilimui, greičiausiai, padėjo ir tai, kad profsąjunga anglų kalba aprašė situaciją generaliniam „Rimi Lietuva“ direktoriui Toniui Holmbergui (Tony Holmberg).


Apie tai ir apskritai situaciją Lietuvos prekybos sektoriuje A.Posochovas kalbėjo ir birželio 14-15 dienomis įvykusiame tarptautinės organizacijos UNI surengtoje prekybos sektoriaus darbuotojų ir darbdavių atstovų diskusijoje. Baltijos ir Šiaurės šalių atstovų renginyje, kuriame dalyvavo ir mokslininkai, buvo kalbėta apie bendrus partnerių mokymus.  Beje, juose dalyvavo ir „Rimi Baltic“ personalo skyriaus vadovė, tad pirmininkas turėjo progos ją informuoti apie susiklosčiusią situaciją Lietuvoje.


Pagrindinė susitikimo tema – darbuotojų motyvacija, įgūdžių formavimas, lojalumas kompanijai. Savo pasisakyme A.Posochovas pabrėžė didžiulius skirtumus tarp bendradarbiavimo Šiaurės ir Baltijos šalyse: „Vakarų šalyse kalbama apie bendrą vadovų ir darbuotojų įgūdžių gerinimą, kvalifikacijos kėlimą, tuo tarpu pas mus darbdaviai dar nesupranta, kas yra socialinis dialogas. Tad apie kažkokią vieningą mokymų modelį Europai nėra ką ir kalbėti“.


Apibendrinus visus pasisakymus nuspręsta prioritetu laikyti socialinio dialogo raidą naujosiose Europos Sąjungos šalyse ir skirti lėšų socialinių parterių mokymams.  Dvejus metus truksiančio projekto metu užsienio ekspertai, mokslininkai supažindins šių šalių darbuotojus ir darbdavius su pagrindiniais socialinio dialogo principais.


 


Šaltinis:


www.lpsdps.com

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!