Prezidentė ragina švietimo ir mokslo ministrą ir profesines sąjungas nuolat ieškoti bendrų sprendimų

Laiške rašoma, jog prezidentė susipažino su pareiškimu bei dėkoja už pareikštą nuomonę ir aktyvią poziciją.


LR Prezidentė įsitikinusi, kad švietimo sistemos reforma Lietuvoje būtina, nes yra nemažai spręstinų problemų. Jas reikia įvardinti ir taisyti bendromis Švietimo ir mokslo ministerijos bei pedagogų bendruomenių ir socialinių partnerių pastangomis.


Prezidentės teigimu, koks valstybėje švietimas, tokia bus ir jos ateitis. Šiandienos mokykloje svarbiausia kūrybiškumo ugdymas, inovatyvumo skatinimas. Šiuolaikinis pasaulis, ekonominė, socialinė situacija mokyklai ir mokytojui kelia naujus iššūkius. Mokytojai turi suteikti visuomenei vilties ir būti solidarumo pavyzdžiu.


Šalies vadovė ragina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą kartu su visomis profesinėmis sąjungomis nuolat ieškoti bendrų sprendimų bei aptarti pedagoginei bendruomenei nerimą keliančius klausimus dėl situacijos Lietuvos švietime.


  


 


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!