Įgyvendinta dalis vairuotojų profsąjungos peticijos reikalavimų

Nors Vairuotojų profesinei sąjungai (VPS) pagaliau pavyko laimėti, kad iš dalies būtų patenkinti jos parengtos peticijos reikalavimai, tačiau beveik metus VPS vadovaujantis Ramūnas Narbutas sako, kad darbdaviai vis dar randa būdų, kaip apeiti teisės aktus. Darbo santykių reglamentavimas, kaip ir naujasis Vyriausybė nutarimas, yra geras įrankis siekiant normalių darbo sąlygų bei skaidresnės atlyginimų mokėjimo tvarkos, tačiau darbdaviai labai nemėgsta „teisybės ieškotojų“ ir jais stengiasi kuo greičiau atsikratyti.


 


Vairuotojų profesinė sąjunga vienuolika mėnesių rinko parašus po peticija, kuria reikalauta atšaukti Vyriausybės nutarimą, numatantį, kad kelių transporto priemonių ekipažų nariams, vykdantiems tarptautinius keleivių ir krovinių vežimus, gali būti mokami 50 proc. mažesni dienpinigiai nei kitiems darbuotojams, vykstantiems į komandiruotę užsienyje. Surinkta beveik 500 parašų, tačiau šio tikslo kol kas pasiketi nepavyko. Užtai pasistūmėta detaliau reglamentuojant dienpiniginių mokėjimo tvarką.


 


Balandžio 27 d. „Valstybės žiniose“ paskelbtas Vyriausybės nutarimas Nr. 440, kuriame numatyta, jog 50 proc. dienpinigių darbdavys privalo išmokėti avansu prieš išvykstant į kelionę, jeigu kitaip nenumatyta kolektyvinėje arba darbo sutartyje. O visiškai atsiskaityti su darbuotoju, grįžusiu iš komandiruotės, darbdavys privalo ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.


 


„Atsirado įmonių, kuriose jau balandžio 28 d. buvo pakeistos vairuotojų darbo sutartys nurodant, kad dienpinigiai prieš komandiruotę neišmokami, – pasakoja R.Narbutas. – Bet bent jau atsiskaitymo tvarkos (dienpinigiai išmokami su darbo užmokesčiu – red.) negalima keisti niekaip kitaip, kaip nurodyta Vyriausybės nutarime. Anksčiau žmonės bijodavo išeiti iš darbo, kad neprarastų tų tūkstančių, kartais ir 10 tūkst. litų, kuriuos darbdaviai jiems būdavo skolingi, nes nebuvo nurodytas terminas, kada visiškai turi būti atsiskaitoma su darbuotoju. O dabar – grįžai iš komandiruotės, sulaukei atlyginimo dienos, negavai visų dienpinigių ir jau gali reikšti pretenzijas, kad darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų“.


 


Vairuotojas turi teisę atsisakyti vykti į kitą kelionę, kol negavo dienpinigių už praėjusiąją su darbo užmokesčiu ir 50 proc. avanso už būsimąją kelionę. Prievolė mokėti avansą išsprendžia ir įsakymo dėl komandiruotės problemą. Anksčiau vadovas dažnai įsakymą rašydavo atgaline data, vairuotojui jau grįžus iš kelionės. Tokiu būdu, kelionėje atsitikus kokiai nelaimei, būtų galima traktuoti, jog vairuotojas išvyko savo noru ir vadovui nereiktų prisiimti atsakomybės. Dabar įsakymas tampa pagrindu  išmokėti dienpinigių avansą.


 


„Vienu žodžiu, Vyriausybės nutarimas yra geras, dabar tik mums reikia aiškinti žmonėms, kad juo naudotųsi. Ilgainiui įpratinsime darbdavius mokėti dienpinigius avansu ir atsisakyti su darbuotojais laiku. O kol kas tenka į pagalbą pasitelkti Darbo inspekciją. Jau turime keletą atvejų, kai darbdaviai inspektorių buvo įpareigoti atsiskaityti su darbuotojais“, – sako Vairuotojų profsąjungos vadas.


 


Pasak jo, apie 90 proc. darbuotojų transporto sektoriuje yra apgaudinėjami: „Jiems sakoma, kad mokama už kilometrus, žodžiu susitariama dėl tarifo, todėl vairuotojai stengiasi, net kartais pažeisdami darbo ir poilsio režimą, kuo daugiau nuvažiuoti. O darbdaviai iš tikrųjų moka sulygtą algą plius dienpinigiai, kuriuos dar sumažina neva už tai, kad vairuotojas kelionėje sunaudojo per daug kuro. Bandome išaiškinti žmonėms, kad jie dirba už atlyginimą ir dienpinigius, o ne už nuvažiuotus kilometrus“, – patirtimi dalijasi R.Narbutas.


 


Tačiau „teisybės ieškotoju“ transporto sektoriuje būti nėra taip paprasta. Darbdaviai ir toliau gana priešiškai į tokius žiūri ir stengiasi jais kuo greičiau atsikratyti. Be to, kišamasi ir į profsąjungos reikalus: profsąjungos nariai kiršinami su jos pirmininku, profsąjunga diskredituojama apkalbomis. Todėl kurį laiką darbuotojai praktikuoja slaptą narystę (darbdavys nežino, kad jo įmonėje yra profsąjungos narių), tik kai jų gretos vienoje įmonėje pagausėja, priimamas sprendimas pereiti į atvirą narystę ir prisistatyti darbdaviui.


Vairuotojų profesinės sąjunga yra Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos sudėtyje.


 


Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen


www.lprofsajungos.lt


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!