Lpsk taryba patvirtino iv suvažiavimo koncepciją

Susirinkimo pradžioje LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas informavo tarybos narius apie konfederacijos veiklą.  Informaciją A.Černiauskas pradėjo Nacionalinio susitarimo (NS) vykdymo situacija,- išdėstė pridėtinio protokolo prie NS turinį ir pranešė, kad protokolo projektą šiuo metu skaito Vyriausybė. 


Vėliau, prisistatydamas kaip kandidatas į LPSK pirmininkus, A.Černiauskas pareiškė, kad juo tapęs toliau siektų profesinių sąjungų vieningesnės veiklos. Kaip LPSK vadovas jis siektų bendradarbiavimo bei veiksmų koordinavimo ne tik su kitais dviem nacionaliniais centrais, bet ir su į juos neįeinančiomis profesinėmis sąjungomis.


 


Kaip ir LPSK valdybos posėdyje vasario mėnesio pradžioje, taryba balsuodami atmetė daugelį LMP pasiūlymų įstatams. Įstatai, tarybos nuomone, neturėtų būti keičiami (paskutinis svarstymas – suvažiavime).


 


Dauguma pataisų, kurioms taryba pritarė, yra redakcinio pobūdžio arba būtinos pagal Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus.


 


Daug diskusijų kilo dėl LPSK Kauno regioninio centro siūlymo rinkti tris pirmininko pavaduotojus, kurie būtų atsakingi už, siūlytojų nuomone, pagrindinius tris LPSK sudarančius sektorius -biudžetinį, paslaugų ir pramonės.  Projekto teikėjai ragino atsižvelgti į aktualijas: narystė mažėja, reikia susitelkti kryptingai veiklai  O kad tai būtų galima šį suamnymą realizuoti, reikia didinti ir LPSK nario mokestį.


 


LPSK Kauno regioninio centro siūlymas buvo atmestas.Oponentai rėmėsi argumentu, jog dabar krizė, ir nėra tam papildomų lėšų. Be to, sektorių reikalus tvarko šakinės organizacijos.


 


Nemažai diskutuota ir dėl LMP siūlymo susiaurinti generalinio sekretoriaus (sekretorės) pareigybę. Siūlyta net keisti pavadinimą į “atsakingąjį sekretorių (sekretorę)” ir nerinkti jo  (jos)suvažiavime, o skirti LPSK pirmininko teikimu taryboje arba net skelbti konkursą.


 


Šis pasiūlymas irgi buvo atmestas.


 


Tarybos posėdyje apsvarstytas ir LPSK veiklos krypčių projektas bei sudaryta darbo grupė, kuri parengs suvažiavimo dokumentų – rezoliucijų – projektus.


 


LPSK valdybos nario chemikų profsąjungų federacijos vadovui Feliksui Buckui-Butkevičiui pasiūlius į LPSK veiklos krypčių projektą buvo įtraukta ir “Lietuvos profsąjungų” laikraščio leidyba. F.Buckus_Butkevičius atkreipė dėmesį į tai, jog pagrindinė laikraštį leidžiančios VšĮ savininkė ir finansuotoja yra LPSK bei jos šakos. Pažymėtina, jog tokio pasiūlymo LPSK gyvavimo laikotarpiu  dar nebuvo.


 


Remti laikraščio leidybą prenumerata bei aktyviu dalyvavimu – straipsniais, informacija – paragino ir LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, kuri šiuo metu yra ir laikraštį leidžiančios  VŠĮ “Profesinių sąjungų leidykla” administratorė.


 


Kaip buvo numatyta darbotvarkėje, J. Matuizienė pristatė ataskaitą už organizacijos 2009 metų sąmatos vykdymą ir sąmatos 2010 m. planą. Ji taip pat išvardijo organizacijas, kuriose per 2009 m. padaugėjo narių. Tai Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija, Kelių ir autotransporto profesinių sąjungų federacija, Paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga, Mokytojų profesinė sąjunga ir Valstybės tarnautojų profesinė sąjunga.


 


Pagal darbotvarkę, baigiantis posėdžiui prisisitatė kandidadatai į LPSK pirmininko, pavaduotojo, generalinio sekretoriaus postus. Tai  Artūras Černiauskas, Raimondas Tamošauskas (pretendentai į LPSK pirmininkus), Algirdas Kvedaravičius, Rūta Osipavičiūtė (pretendentai į pirmininko pavaduotojus) ir Janina Matuizienė – pretendentė į generalines sekretores.


 


Tinklalapio redakcijos žiniomis, kandidatų prisitatymo kalbos (rinkimės programos) bus paskelbtos „Lietuvos profsąjungose“. 


 


Primename, kad IV LPSK suvažiavimas kviečiamas gegužės 7 d. 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!