Transportininkai telkia jėgas

Jame dalyvavo maždaug 40-ies įvairių transporto rūšių profesinių sąjungų, tarp jų ir visų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) priklausančių transportininkų organizacijų atstovai, taip pat LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė ir pavaduotojas Romualdas Žukovskis bei Seimo nariai Rytas Kupčinskas ir Kazimieras Uoka.


 


Pasak renginyje dalyvavusio Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Aleksandro Posochovo, J.Petraška savo ataskaitoje pabrėžė, jog forumo tikslas – apjungti kuo daugiau profesinių sąjungų, nepriklausomai nuo to, kokiam centrui jos priklauso ir pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį su darbdavių asociacija „Linava“. Šiuo metu forumo nariais yra 20 organizacijų, nors nario mokestį iki šiol yra sumokėjusios tik 11.


 


Susirinkime teigiamai įvertinta forumo pirmininko veikla, juolab kad jis dirba visuomeniniais pagrindais. Renginyje daugiausiai kalbėta apie visuomeninio transporto paslaugas teikiančių įmonių galimą privatizavimą dėl didelių skolų bei lengvatinių bilietų įmonių patiriamų nuostolių kompensavimo mechanizmą.


 


Priimtoje rezoliucijoje vienareikšmiškai pasisakoma prieš visuomeninio transporto įmonių privatizavimą. Joje pabrėžiama, jog su bet kokio visuomenines paslaugas teikiančios įmonės privatizacija susiję klausimai nėra vien savivaldybių kompetencija, jie būtinai turi būti svarstomi Trišalėje taryboje. Tam pritarę ir Seimo nariai. Kaip blogas pavyzdys buvo prisimintas ir Lietuvos avialinijų likimas, kai privatus savininkas paskubėjo atsikratyti pelno nenešančia veikla neatsižvelgdamas į visuomenės poreikius.


 


Visuomeninio transporto bendrovės daugiausiai finansinių problemų turi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Mat ten yra daugiausiai lengvatomis besinaudojančių asmenų: moksleivių, studentų, pensininkų. Jų perkamiems transporto bilietams numatytos lengvatos, tačiau savivaldybės nesugeba padengti įmonių dėl to patiriamų nuostolių. Pasak A.Posochovo, „Vilniaus troleibusai“ ar „Vilniaus autobusai“ dirbtų nenuostolingai, jei savivaldybė laiku sumokėtų skolas, atsiradusia dėl lengvatinių bilietų platinimo. Siekiama, kad būtų numatytas nuostolių kompensavimo mechanizmas ne iš savivaldybių, o iš valstybės biudžeto.


 


Susirinkime nutarta transportininkų problemas kelti ir jas spręsti padedant nacionaliniams profsąjungų centrams ir per trišales tarybas.


 


Rezoliucija bus nusiųsta aukščiausioms šalies institucijoms, tikimasi rezultatyvių derybų, o nepavykus, anot A.Psochovo, bent jau Vilniuje kalbama apie drastiškesnes akcijas. Juolab kad dvi „Vilniaus troleibusų“ ir viena „Vilniaus autobusų“ profsąjungos jau pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kad neatsitiktų kaip Kaune, kai profsąjungos buvo priešpastatytos viena kitai, nes veikė nederindamos veiksmų.


 


Beje, šiemet sukaks dešimt metų nuo pirmojo visuomeninio transportininkų streiko sostinėje. Forumo susirinkime jį organizavusieji teigė nenorį dešimtmetį paminėti dar vienu streiku.


 


Į Transportininkų forumą įstoti susirinkime prašymą parašė ir Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas. Jis buvo išrinktas į septynių žmonių forumo tarybą, kur atstovaus tolimų reisų vairuotojams.


 


Forumo pirmininko pavaduotojais išrinkti neseniai į Kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federaciją įstojusios „Kauno autobusų“ darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir Jūrininkų sąjungos vadovas Petras Bekėža.


 


(RMP)


www.lprofsajungos.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!