Rokiškio švietimo vadovai tariasi su mokyklų vadovais ir darbuotojų atstovais

Šiais metais numatyta, kad savivaldybė skirsto 5 proc. „mokinio krepšelio“ lėšų. Švietimo skyriaus vedėjas kolegoms pristatė 3 variantus, kaip būtų galima perskirstyti šiuos pinigus. Tačiau daugiausiai diskusijų kilo kalbant apie konkrečioms mokykloms skiriamus finansus. Diskusijos dalyviai dar kartą įsitikino, kokia netinkama mokinio krepšelio skaičiavimo metodika.


Reali tarifikacija visiškai neatitinka metodikos ir kai kurioms įstaigoms suteikia gerokai daugiau lėšų negu joms reikia, o kitoms įstaigoms, nors jos turi nemažai mokinių, trūksta nemažai lėšų. Vienai geriausių rajono mokyklų – Juodupės gimnazijai trūksta virš 200 tūkst. litų mokos fondo.


Buvo kalbama ir apie mokytojų darbo užmokesčio koeficientų „žirklių“ taikymą. LŠMPSF, kartu ir Rokiškio susivienijimas visada pasisakė prieš „žirklių“ įvedimą, tačiau gali būti jog kai kurios mokyklos neturės kitos išeities, privalės ieškoti kompromiso taikant apatines „žirklių“ ribas, kad išgyventų. Kadangi iškilo nesutarimų, buvo susitarta parengti dar vieną krepšelio perskirstymo variantą, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėse.


Savivaldybės vadovai pažadėjo, kad ikimokyklinių įstaigų darbuotojams, aptarnaujančiam personalui ir kitiems bus sumokėti priklausantys atlyginimai iki 2009 metų pabaigos. Savo ruožtu A. Laužadis informavo, kad savivaldybė gavo lėšų iš finansų ministerijos dėl to, kad rugsėjį mokytojams buvo mokami didesni atlyginimai.


Pasak Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko Eriko Gaigalo reguliarūs trišaliai – savivaldybės, mokyklų vadovų ir darbuotojų atstovų susitikimai leidžia rasti mažiausiai skausmingus sprendimus ekonominio sunkmečio sąlygomis. Rajone beveik nėra vienašališkų sprendimų. Tokie pasitarimai gerokai sumažina socialinę įtampą rajono švietimo sistemoje.


 


Rokiškio susivienijimo informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!