Vmpdps atstovų susitikimas su vilniaus apskrities vpk vadovu

Susitikime dalyvavo Vilniaus apskr. VPK viršininkas Kęstutis Lančinskas, Valdymo organizavimo skyriaus viršininkė Renata Skimundrė, Finansų skyriaus vedėja Rita Žirlytė, Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda, tarybos narys Gintautas Lagūnavičius, teisininkai Neringa Adomaitienė ir Martynas Austys. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga prieš susitikimą paruošė 16 konkrečių klausimų apie kitų metų finansinę Vilniaus apskr VPK padėtį bei galimus pasikeitimus tarnybinės veiklos organizavime. Susitikimo klausimų sąrašą galite rasti čia.


Vilniaus apskr. VPK viršininkas patikino, kad 2010 metais Vilniaus apskr. VPK finansavimas darbo užmokesčiui nėra labai drastiškai mažinamas. Planuojama, kad Vilniaus apskr. VPK darbo užmokesčio fonde gali trūkti apie 3,5 mln. Litų. Šį trūkumą bus mėginama išlyginti peržiūrint kai kuriuos Vilniaus apskr. VPK finansinius įsipareigojimus. Pasitikslinus ar ateinančiais metais bus siūloma pareigūnams „solidariai“ prisidėti prie taupymo einant nemokamų atostogų, viršininkas patikino, kad kol kas nėra aišku tiksliai kiek, bet jei ir reikės, tai nedaugiau 3-4 dienų kiekvienam pareigūnui per metus. Kartu viršininkas pažymėjo, kad tokia finansinė padėtis planuojama tik atsižvelgiant į šiuo metu patvirtintą biudžetą, tačiau, jei metų eigoje biudžetas būtų peržiūrėtas (kaip tai buvo padaryta šiemet rugpjūtį), situacija gali keistis.
Ateinančiais metais gegužės mėnesį Vilniaus apskr. VPK organizuoja Europos sostinių policijos vadovų susitikimą, profesinė sąjunga domėjosi, ar šis susitikimas nepareikalaus papildomo „solidarumo“ pareigūnų nemokamų atostogų forma. Profesinės sąjungos atstovams buvo patikinti, kad šiam renginiui, Policijos departamentas yra numatęs tikslinių lėšų ir visos sąnaudos bus padengtos departamento sąskaita, o pareigūnų piniginės dėl šio renginio nesuplonės. 
Vilniaus apskr. VPK atstovai patikino, kad visoms socialinėms garantijoms numatytoms įstatymu (butpinigiams, kelionpinigiams) pinigų pakaks, o apie planus naikinti pareigūnų socialines garantijas duomenų neturi. Kartu pažymėjo, kad finansavimas darbo užmokesčiui yra sumažintas, dėl to darbo užmokesčio fondas yra „įtemptas“ ir apmokėjimo už papildomą darbo krūvį (pavadavimą),
niekas negaus. Profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda teiravosi administracijos nuomonės ar ateityje kokia nors forma bus kompensuotas darbuotojų dirbtas papildomas krūvis, ar solidariai dirbsime valstybės labui. Finansų skyriaus vedėja tvirtino, kad papildomas apmokėjimas galimas tik už papildomą krūvį konkrečiu laikotarpiu, todėl vėlesnis apmokėjimas už anksčiau buvusį papildomą krūvį yra teisiškai neįmanomas.
Susitikimo metu buvo aptarta ir vadinamoji „70-ies procentų ribojimo“ problema. Kaip esame skelbę mūsų tinklapyje, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, ribojusias priedų ir priemokų sumą kaip prieštaravusias Konstitucijai, todėl pareigūnams atsirado galimybė prisiteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį. Vilniaus apskr. VPK viršininkas patikino, kad teismų sprendimai bus vykdomi iš turimų lėšų, o tuo atveju, jei kils problemų dėl didelių priteistų sumų, bus ieškoma bendro sprendimo, nes papildomų lėšų šių metų Policijos departamento biudžete nėra numatyta.
Viršininkas patikino, kad Vilniaus apskr. VPK nesivels į beprasmius ginčus apeliacinėje instancijoje, juolab kad Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų antikonstitucingumą patvirtino Konstitucinis Teismas. Susitikimo metu konstatuota, kad be teismo atgauti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį yra praktiškai neįmanoma, todėl visiems pareigūnams, kurie nukentėjo dėl antikonstitucinės įstatymo normos, būtina kreiptis į teismą. Primename, kad Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga savo nariams teisinę pagalbą teikia nemokamai.
Vilniaus apskr. VPK vadovas informavo, kad ateinančiais metais, be to, kad bus pertvarkomi Vilniaus miesto pirmasis ir penktasis policijos komisariatai, taip pat planuojama peržiūrėti ir operatyvaus valdymo padalinių veiklą, galbūt atsisakyti kai kurių pareigybių. Kęstutis Lančinskas pažymėjo, kad nepritaria darbo grupės dėl operatyvaus valdymo padalinių pertvarkymo paruoštai pažymai su siūlymais, todėl pratęsė terminą, per kurį darbo grupė turi patobulinti pateiktus siūlymus. Viršininkas taip pat minėjo, kad ateinančiais metais planuojam peržiūrėti Autoūkio, Logistikos padalinių veiklą bei struktūras.


Susitikimo metu viršininkas atkreipė dėmesį, kad policija apskritai ir Vilniaus apskr. VPK lyginant su kitomis statutinėmis įstaigomis, turi bene didžiausią procentą administracijos tarnautojų, kurie yra karjeros valstybės tarnautojai, todėl papildomų, išskirtinių veiksmų „išstatutinant“ pareigūnus ateinančiais metais neketina imtis.
Atsakydama į Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos klausimą Finansų skyriaus vedėja pažymėjo, kad nekils jokių techninių kliūčių dėl to, kad pareigūnai vietoj nemokamų atostogų pasinaudodami teise administracijos leidimu dirbti ne pilną darbo dieną (pvz. penktadienį baigti darbą valanda anksčiau, pirmadienį pradėti dirbti valanda vėliau. Finansų skyriui nėra skirtumo kaip apskaičiuoti mažesnį ar sumažintą darbo užmokestį.
Paklaustas dėl stažo apskaičiavimo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos taikymo Vilniaus apskr. VPK darbuotojams, viršininkas paaiškino, kad šis klausimas buvo derintas su Policijos departamento specialistais ir prieita bendros nuomonės, kad kol Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika nėra aprobuota ir paskelbta Administracinių teismų praktikos biuletenyje, kiekvienu atveju pareigūnas turėtų kreiptis į teismą ir teisme ginti savo teises.
Tai reiškia, kad visi pareigūnai, kuriems neįskaitoma viena ar kita dalis stažo, turėtų kreiptis į profesinę sąjunga dėl tolimesnės teisių gynybos.
Profesinė sąjunga, reaguodama į visuomenėje tvyrančią įtampą, gręsiančius socialinius neramumus, organizuojamus mitingus, bei prisimindami liūdną 2009 m. sausio 16 d. riaušių pamoką kėlė pareigūnų saugumo klausimą tokių akcijų metu. Profesinė sąjunga teiravosi dėl pareigūnų aprūpinimo asmeninėmis saugumo priemonėmis. Vilniaus apskr. VPK viršininkas paaiškino, kad saugumo priemones centralizuotai įsigyjamos per Policijos departamentą, todėl apskrities komisariato galios šioje srityje yra ribotos. Vilniaus apskr. VPK yra apskaičiavęs apsaugos priemonių poreikį ir perdavęs šiuos skaičius Policijos departamentui, tačiau šis klausimas pakibo ore ir kol kas nebuvo svarstomas planuojant 2010 m. biudžetą. Profesinė sąjunga ketina imtis visų įmanomų priemonių, kad šis klausimas būtų „aktualizuotas“.
Vilniaus apskr. VPK viršininkas informavo, kad naikinamos Viešosios policijos apsaugos tarnybos pareigūnai, kurie nuo 2010 m. sausio 1 d. netenka tarnybos bei norėjo dribti Vilniaus apskr. VPK, buvo priimti tolimesnei tarnybai Vilniaus apskr. VPK ir tik vieno pareigūno klausimas liko neišspręstas dėl to, jog Vilniaus apskr. VPK nėra laisvų tokio lygio pareigybių.
Susitikimo metu profesinės sąjungos atstovai išsakė nemažai kritikos dėl Vidaus tyrimų skyriaus veiklos atliekant tarnybinius patikrinimus, todėl viršininkas pasiūlė artimiausiu metu organizuoti Vilniaus apskr. VPK Vidaus tyrimų skyriaus vadovų ir Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos susitikimą, kurio arbitru pasisiūlė būti pats Vilniaus apskr. VPK viršininkas. Tikimės, kad šio susitikimo metu bus išspręsta daug šiai dienai kylančių nesusipratimų tarp Vidaus tyrimų skyriaus ir Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos, ginančios savo narių teises ir teisėtus interesus.
Baigiant susitikimą trumpai buvo aptarta ir daugiau klausimų, susijusių su kasdiene Vilniaus apskr. VPK veikla, sutarta, kad visais klausimais bus ieškoma bendro sutarimo, o nesant galimybės susitarti, pareigūnams bus pateikiama aiški ir nedviprasmiška informacija apie esamą situaciją.


 


Vilniaus m. policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija


www.vpp.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!