Teisės aktų pakeitimai

 


          Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, nustatantis, kad draudiminiu įvykiu nepripažįstami nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos, kurios pasireiškė dirbant saugiomis ir nekenksmingomis sąlygomis ir jas sukėlė darbuotojo neblaivumas. Jei darbuotojas bus neblaivus, tai nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo nebus pripažįstamas draudiminiu įvykiu. Teisės akto lyginamasis variantas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=353916


 


          Nuo 2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo Paslaugų įstatymas, kuriuo įgyvendinama ES Paslaugų direktyva Lietuvoje. Įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361342&p_query=&p_tr2=


 


Plačiau apie paslaugų direktyvos nuostatas ir paslaugų įstatymą: http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/paslaugu-direktyva/verslo_savaitei.php


 


          Patvirtintas ir nuo sausio 1 dienos įsigalioja „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=36942 


 


          Nuo sausio 1 d. įsigalioja Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, kuriuo laikinai, iki 2011–12–31 mažinamos socialinės išmokos:


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361054&p_query=&p_tr2=


 


          Vyriausybės nutarimu patvirtintos poilsio dienos, perkeliamos 2010 m. Vyriausybės sprendimu daugelis darbuotojų turės keturis ilguosius savaitgalius: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361435&p_query=&p_tr2=


 


 


 


Informaciją paruošė


Jolanta Cinaitienė


LPSK teisininkė


 


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!