Ikimokyklinių įstaigų pedagogai steigia profesines sąjungas

Per trumpą laikotarpį įsisteigė 12 naujų profesinių sąjungų. Vilniuje įsisteigė naujos organizacijos darželiuose: „Žilvitis“, „Papartis“, „Lokiuko giraitė“ bei „Pelėdžiukas“, Kaune darželiuose: „Rudnosiukas“ ir „Pušaitė“. Ukmergėje – „Eglutė“. Naujos profesinės sąjungos įsisteigė Šiauliuose, Marijampolėje, Rokiškyje. Konsultacijos dėl naujų organizacijų steigimosi vyksta ir kituose miestuose bei rajonuose.


Didžiausia ikimokyklinių įstaigų problema – savivaldybės nepagrįstai karpo finansavimą. Todėl stipriai mažėja auklėtojų ir aplinkos personalo atlyginimai, kai kur darbuotojai priversti eiti nemokamų atostogų. Dalyje savivaldybių ikimokyklinėse įstaigose mažinami etatai. 


Neapsikentę ir siekdami turėti tinkamą atstovavimą ir galimybę kolektyviai ginti savo teises ikimokyklinių įstaigų darbuotojai vienijasi į profesines sąjungas. Jos jungiasi į miestų ir rajonų susivienijimus ir tikisi kartu spręsti susidariusias problemas. Pirmieji naujųjų profesinių sąjungų žingsniai – išsiaiškinti, ar pagrįstai savivaldybės mažina skiriamas įstaigoms finansuoti lėšas. Darželių vadovai skundžiasi, jog nuolatos gauna raštus iš savivaldybės apie lėšų sumažinimą. Savivaldybės valdininkai užklausti, kokiu pagrindu finansavimas mažinamas, atšauna „pinigų nėra“.


Pasak Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos pirmininkės Rūtos Osipavičiūtės, su profesine sąjunga valdininkai elgiasi kiek pagarbiau, žino, jog ignoruojant profesinės sąjungos paklausimus, netruks susilaukti protesto akcijų. Todėl nors ir nelengvai, bet dialogas vyksta ir derybomis pavyksta išspręsti kai kurias pedagogų problemas.


R. Osipavičiūtė sveikina ikimokyklinių įstaigų kolegas, kurie nutarė netylėti ir ginti savo teises. Nes, jei tylėsi, tai ir niekada nieko nepasieksi.


 


LŠMPSF informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!