Aptarti veiklos rezultatai

Organizacijos pirmininkė L.Katiliūtė atsiskaitė už komiteto nuveiktą darbą atižvelgiant į ataskaitinį laikotarpį, nariai buvo informuoti apie profesinės sąjungos lėšų panaudojimą. Diskusijų metu darbuotojus labiausiai neramino galima Lietuvos pašto restruktūrizacija ir darbuotojų skaičiaus mažinimas, dabartinės kolektyvinės sutarties likimas, tai yra, ar nebus ji bloginama, kiti klausimai.


 


Susirinkime dalyvavęs Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotojas P.Ruškys kalbėjo apie šalies profesinių sąjungų veiklą šiuo laikotarpiu,  Vyriausybės ir socialinių partnerių (profesinių sąjungų, verslo ir darbdavių, pensininkų ir neįgaliųjų organizacijų) pasirašytą Nacionalinį susitarimą, kuris, profsąjungininkų manymu, turėtų užkirsti galimybę Vyriausybei vienašališkai (nepasitarus su socialiniais partneriais) bloginti šalies gyventojų ekonominį saugumą. Jis kalbėjo apie profesinių sąjungų vadovų susitikimus su  naujuoju AB „Lietuvos paštas“ generaliniu direktoriumi A.Urbonu. Minėtų susitikimų metu aptarta bendrovės finansinė, ekonominė padėtis, įmonės galimybės išbristi iš susidariusių ekonominių sunkumų, kalbėta apie ruošiamą naują bendrovės valdymo struktūrą, su kuria profsąjungos bus supažindintos artimiausiu metu. Su generaliniu direktoriumi susitarta iš esmės nekeisti dabartinės kolektyvinės sutarties, kol nebus atlikti įmonės struktūriniai pakeitimai bei pradėta diegti personalo valdymo programa. Be to, generalinis direktorius išsakė pageidavimą su profesinių sąjungų atstovais susitikti kartą per savaitę ir keistis nuomonėmis dėl vykdomų reformų.


 


Susirinkimo metu atsakyta į įvarius aktualius nariams klausimus.


 


Susirinkimo metu išrinktas naujas komitetas ir profesinės sąjungos pirmininkas. Nuo šiol Marijampolės ACP profesinei sąjungai vadovaus Edita Guzaitė.


 


Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos informacija


www.lrdps.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!