Ne vien spaudimas darbdaviui, bet ir žygiai bendrovės labui

Dalyvaujant  susisiekimo viceministrui Arūnas Štarui, „Lietuvos geležinkelių“ vadovams, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) ir Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo vadovams aptarta bendrovės veikla, apsvarstyti galimi sprendimai dėl papildomų galimų pajamų, efektyvesnio lėšų panaudojimo.


Tarp labiausiai „Lietuvos geležinkeliams“ rūpimų klausimų – nuostolių, patiriamų vežant keleivius, kompensavimas. Vykdydama valstybės įpareigojimą teikti viešąsias paslaugas, bendrovė kasmet patiria didelių nuostolių, kurių didžiąją dalį tenka dengti krovinių vežimo pajamomis. Tai apsunkina bendrovės veiklą, neleidžia mažinti krovinių vežimo tarifų, todėl prarandamas konkurencingumas su Latvijos ir Estijos geležinkeliais, kur nuostolius už keleivių vežimą kompensuoja valstybė.


Susitikime taip pat diskutuota dėl galimybės „Lietuvos geležinkeliams“ gauti dalį akcizo už degalus, bendrovės dividendų, infrastruktūros ir riedmenų atnaujinimo, efektyvesnio bendrovės lėšų panaudojimo, darbuotojų atlyginimų.


Pasak oficialių pranešimų spaudai, sutarta bendradarbiaujant Susisiekimo ministerijai ir „Lietuvos geležinkeliams“ parengti nuostolių, patiriamų vežant keleivius, skaičiavimo tvarką.


Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika ta proga teigė, jog bendrovės darbuotojai supratingai vertina esamą situaciją, yra pasirengę patys teikti pasiūlymus, kaip taupiau naudoti bendrovės lėšas. “Norime kartu spręsti bendrovės veiklos problemas ir parodyti, kad profsąjungos gali ne tik mitinguoti, bet ir konstruktyviai dirbti”, – teigė Vilius Ligeika.


Kaip  LP ne kartą yra pranešusios, LGPF kartu su kita bendrovėje veikiančia geležinkelininkų profesine sąjunga pastaruoju metu deda daug pastangų, kad būtų apginti Lietuvos geležinkeliai, nuo liberalizavimo užmojų.


„Mūsų netenkina Vyriausybės vykdoma politika „Lietuvos geležinkelių“ atžvilgiu, ypač tai, kas daroma šiais metais“, – spalio pabaigoje  spaudos konferencijoje kalbėjo V.Ligeika. Pasak jo, pradedant Vyriausybės programa, kur numatyta „Lietuvos geležinkelių“ reforma, baigiant akivaizdžiu palankumu privačiam kapitalui, kurį norima įjungti į pervežimų geležinkeliais verslą, matyti, jog bendrovę norima „išdraskyti“, net sugriauti.


Iškilus liberalizavimo grėsmei Federacija ėmėsi savarankiškų žygių: bendrauja su visomis aukščiausiomis institucijomis – Vyriausybe, Seimu, Prezidentūra. 


Profesinės sąjungos pasiekė, kad lapkričio 11 d. ir LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje buvo apsvarstytas klausimas “dėl Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos ir Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo kreipimosi “dėl AB “Lietuvos geležinkeliai” iškilusių  problemų. Kalbėjo ne tik komiteto nariai, bet ir profsąjunginikai V. Ligeika, E. Šniutienė. Pažadėta, kad „Komiteto kuratoriai suformuluos pasiūlymus  Lietuvos Respublikos Vyriausybei“.


 


 


(JS)


www.lprofsajungos.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!