Nuo 2010 metų statutinių pareigūnų pajamos gali mažėti ketvirtadaliu

LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius sudarė darbo grupes, kurios tobulina statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų reglamentavimą, tačiau profesinių sąjungų atstovų į ją neįtraukė.


 


„Pagrindinė profesinių sąjungų užduotis – ginti savo narių teises. Deja, negalime šito daryti, nes vėl esame ignoruojami. Toks premjero elgesys vykstant deryboms dėl Nacionalinio susitarimo rodo visišką Vyriausybės nesiskaitymą su socialiniais partneriais“,- sako Loreta Soščekienė, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė.


 


Vyriausybės deklaruojamas teisės aktų rengimo skaidrumas tokių žingsnių kontekste kelia rimtų abejonių. „Įspūdis toks, kad stengiamasi vienašališkai parengti ir patvirtinti naujus teisės aktus, iš principo bloginančius statutinių pareigūnų socialinę padėtį”,- nuogąstauja pareigūnų interesus ginančios profesinės sąjungos vadovė. 


 


Vidaus tarnybos statutas numato, kad laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnams mokamas vidutinis jų darbo užmokestis, gyvenamosios patalpos tarnybos vietoje išlaikymo išlaidoms kompensuoti mokami nustatyto dydžio butpinigiai, kompensuojamos važiavimo išlaidos ir kt.


 


„Kiek mums žinoma, Vyriausybė siekia sumažinti išmokas už laikinąjį nedarbingumą, o visas kitas socialines garantijas visiškai panaikinti, bent jau laikinai“,- sako Loreta Soščekienė.


 


Nuo rugsėjo 5 procentais sumažintas bazinis atlyginimo dydis, 2010 metų LR Vidaus reikalų ministerijos asignavimai mažėja 16 procentų, o tai įtakos darbo užmokestį. Siekis nekompensuoti butpinigių, važiavimo ir kitų išlaidų, kurios sudaro apie 10 procentų pareigūnų gaunamų pajamų, reiškia, kad realiai su darbo santykiais susijusios pajamos pareigūnams mažės daugiau kaip 25 procentais, tai yra ketvirtadaliu. 


 


Vidaus tarnybos statutas, atsižvelgiant į pareigūnų tarnybos specifiką – didesnį pavojų sveikatai ir gyvybei, griežtesnę atsakomybę, ilgesnį darbo laiką ir kitus negatyvius veiksnius ir apribojimus, numato kompensacijas teisės aktuose nustatytomis socialinėmis garantijomis. Preziumuojama, jog asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas.


 


„Yra kitų būdų taupyti biudžeto lėšas, tačiau abejojame, ar iš viso būsime išklausyti. Įspūdis toks, kad Vyriausybė, užuot kylančias problemas sprendusi civilizuotai, mus išgirsta tik prasidėjus masiniams protestams“,- sako L.Soščekienė.


 


Darbo grupę, statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų reglamentavimą tobulinti, Ministras Pirmininkas sudarė 2009 m. rugsėjo 22 dieną. Jai pavesta išanalizuoti statutinių valstybės tarnautojų socialines garantijas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir iki šių metų spalio 30 dienos parengti ir pateikti siūlymus.


 


Patobulinti teisės aktų projektai esą turėtų aiškiai ir vienodai reglamentuoti socialines garantijas, taikomas visiems statutiniams valstybės tarnautojams.


 


Papildoma informacija:


L.Soščekienė


Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos vadovė


tel. nr.: + 370 606 12500


http://www.vrsps.lt/index.php


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!