Sumažinta bazinė mėnesinė alga

Šeštadienio Valstybės žiniose paskelbti ir jau įsigaliojo šie teisės aktai:


 


Ignoruodama profesinių sąjungų reikalavimus, LR Vyriausybė „patobulino“ biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 dienos patvirtindama bazinę mėnesinę algą – 115 litų ir bazinį valandinį atlygį – 0,68 lito.


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347104&p_query=&p_tr2=


 


LR Seimas tuo metu priėmė rezoliuciją, raginančią LR Vyriausybę stabdyti sprendimus, bloginančius medicinos darbuotojų socialines garantijas.


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346972&p_query=&p_tr2=


 


parengė


Jolanta Cinaitienė


LPSK teisininkė


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!