Įkurta vilniaus aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų koordinavimo grupė

Vilniaus aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų pirmininkės: R. Meilūnienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, G. Kmitienė, Vilniaus pedagoginis universitetas, E. Telyčėnienė, Vilniaus dailės akademija, S. Kaziūnaitė, Vilniaus universitetas ir V. Apanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009-05-28 Vilniuje įvykusiame susitikime nusprendė įkurti Vilniaus aukštųjų mokyklų  profesinių sąjungų koordinavimo darbo grupę šiuo metu iškilusioms problemoms svarstyti ir spręsti.


Pasitarime nutarta prisijungti prie Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos (LŠMPSF) inicijuotų taupymo diskusijų  ir pradėti jas su universitetų administracijų  atstovais, svarstant pagrindinį šiuo metu iškilusį darbuotojams klausimą: ar teisėtai taupoma aukštųjų mokyklų darbuotojų sąskaita, siūlant pasinaudoti neapmokamomis atostogomis savo noru.


Susirinkime dalyvavęs LŠMPSF ekspertas R.Turonis konsultavo dėl Darbo kodekso atskirų straipsnių traktavimo ir priminė, jog neapmokamos atostogos, nors ir nežymiai, sumažina apmokamų atostogų kompensacijų sumą bei siūlė sudaryti socialiai teisingesnių atostogų grafiką, jei atostogos tampa neišvengiamos dėl ekonomikos trikdžių.


Susitikime aptartos kitos aukštųjų mokyklų problemos, susijusios su Mokslo ir studijų įstatymu, stojančiųjų į aukštąsias kontingentu, vidinėmis administravimo ypatybėmis, jų valdymo atvirumu ir skaidrumu.


Nutarta dalyvauti  2009-06-17  įvyksiančioje LŠMPSF konferencijoje.


 


 


Virginija Apanavičienė


LAMPSS tarybos narė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!