Ašdps nori aiškių atsakymų dėl mokytojų atlyginimų didinimo nuo rugsėjo pirmos dienos

LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui


 


Dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos vykdymo


 


Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodė LR Vyriausybės spaudos tarnybos informacija, kad, nepaisant sunkmečio, mokytojų atlyginimai bus didinami toliau. Šią žinią nedelsiant pasigavo kai kurie neprognozuojamais veiksmais ir aferomis pagarsėję profesinių sąjungų veikėjai, savo pasisakymuose tvirtinantys, kad 2009 m. šalies biudžete yra pinigai, leidžiantys mokytojų atlyginimus didinti nuo šių metų rugsėjo mėnesio, tik reikia nustatyti „kažkokį atskirą grafiką.“ Primename, kad LR Vyriausybė 2008 m. kovo 5 d. patvirtino Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, kurioje yra numatyta mokytojams atlyginimus kelti nuo šių metų rugsėjo 1 d. vidutiniškai 10 procentų. Suvokdami klausimo aktualumą šalies pedagoginiams darbuotojams, nenorime, jog juo būtų spekuliuojama ir keliama destruktyvi įtampa.


Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas (AŠDPS), su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu, neseniai įsteigęs Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federaciją, aktyviai dalyvavo rengiant Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, kuri yra viena iš mokytojų profesijos prestižo atkūrimo prielaidų. AŠDPS yra gyvybiškai suinteresuotas šios programos nuosekliu vykdymu. Kartu mus neramina bandymai šiuo klausimu spekuliuoti, siekiant savanaudiškų, nieko bendro su mokytojų atstovavimu neturinčių tikslų.


Suvokdami besiklostančią Lietuvos finansinę padėtį ir besąlygiškai palaikydami Vyriausybės siekį vykdyti valstybės įsipareigojimus mokytojams, prašome aiškiai išdėstyti dabartinio ministrų kabineto planus, laikantis minėtoje programoje numatyto pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo grafiko. Kartu mūsų profesinė sąjunga, pateikusi alternatyvius pasiūlymus dėl taupymo švietimo srityje, yra pasiruošusi atnaujinti dialogą su Vyriausybe dėl galimos Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos korekcijos, atsižvelgiant į šalies biudžeto galimybes.


 


pagarbiai,     


 


Aukštaitijos švietimo darbuotojų    


profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas   Audrius Jurgelevičius


 

AŠDPS informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!