Švietimo ir mokslo ministerija klaidina visuomenę?

Be kitų dalykų, jame rašoma, kad „nepedagoginių darbuotojų darbo užmokestis bei lėšos socialiniam draudimui mažės 12 procentų“. Tokia nešventinė informacija sudrumstė kalėdinę nuotaiką nemažai daliai mokyklose dirbančių darbuotojų – socialinių ir specialiųjų pedagogų, bibliotekininkų.


Profesinės sąjungos atstovams pradėjus domėtis šia problema, ŠMM specialistai žodžiu nuramino, jog mokinio krepšelyje bibliotekininkų (dirbančių mokyklose) darbo užmokestis nuo 2009 metų sausio 1 d. bus didinamas mažesniu procentu, bet atlyginimas tikrai nemažės. Deja, apie kitus darbuotojus nebuvo užsiminta. Kiekvienam blaiviai mąstančiam žmogui sąvokos „mažėjantis atlyginimas“ ir „mažiau didėjantis atlyginimas“ skiriasi, todėl belieka tikėtis, kad ministerijos Ryšių su visuomene skyriuje atsiras kompetentingi specialistai, kurie nedelsiant pateiks tikslią, švietimo bendruomenės neklaidinančią bei nekiršinančią informaciją. 


Tarp AŠDPS narių yra nemažai nepedagoginių darbuotojų ir jų darbo užmokestis rūpi profesinei sąjungai nemažiau nei mokytojų atlyginimai. Todėl nuosekliai sieksim, kad kitais metais visų švietimo darbuotojų atlyginimai didėtų.


 


Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Eglė Radėnienė parengė atsakymąDĖL LĖŠŲ DARBO UŽMOKESČIUI, NUMATYTŲ 2009 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETE

 
Priėmus Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, praėjusiųjų metų pabaigoje Vyriausybė patikslino su švietimo finansavimu susijusius teisės aktus. Vienas jų – Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodika. Kadangi pristačius pakeitimus, kilo diskusijų dėl darbo apmokėjimo 2009 metais, teikiame papildomus paaiškinimus šiuo klausimu.


Penkioliktosios Vyriausybės programoje numatyta, palyginti su ankstesnės Vyriausybės Seimui pateiktu valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir savivaldybių asignavimus darbo užmokesčiui sumažinti vidutiniškai 12 procentų (taip pat ir socialinio draudimo įmokas), išskyrus pedagogų darbo užmokestį. Pedagogų darbo užmokesčiui didinti numatyta skirti mažiau lėšų, atitinkamai sulėtinant jų darbo užmokesčio augimo tempą, palyginti su tempu, kuris buvo numatytas dar iki krizės ankstesnės Vyriausybės patvirtintoje darbo užmokesčio didinimo programoje. Socialinių, kultūros ir meno, mokslo darbuotojų ir dėstytojų darbo užmokestį numatyta didinti, tik mažiau, negu buvo numatyta iki krizės, laikantis visuotinio aukščiau nurodyto asignavimų darbo užmokesčiui mažinimo principo.


Atsižvelgiant į šias Vyriausybės programos nuostatas, moksleivio krepšelyje lėšos nepedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš moksleivio krepšelio lėšų (pvz., bibliotekininkų, socialinių darbuotojų, mokymo dalies sekretorių), darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, palyginti su ankstesnės Vyriausybės Seimui pateiktu valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu, sumažintos 12 procentų.


Palyginti su 2008 metais, 2009 metais bibliotekininkų ir socialinių darbuotojų darbo užmokestis didinamas laikantis atitinkamai Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programos ir Ilgalaikės socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo 2008–2011 metų programos nuostatų. Šių programų pakeitimus Vyriausybė priėmė 2008 m. gruodžio 30 d. posėdyje.


Kaip teigiama Vyriausybės spaudos pranešime, patikslinus Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009-2011 metų programą, nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui kultūros ir meno darbuotojams didinami vidutiniškai 11 procentų. Nuo 2009 m. sausio 1 d. kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai didinami vidutiniškai 17 procentų, specialistų su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – vidutiniškai 25 procentais, specialistų su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu – vidutiniškai 17 procentų, specialistų su aukštesniuoju ar specialiuoju viduriniu išsilavinimu, įgytu iki 1995 metų, – vidutiniškai 8 procentais. Vyriausybė taip pat pavedė Kultūros ministerijai kartu su socialiniais partneriais iki 2009 m. liepos 1 d. pateikti pasiūlymus dėl Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009-2011 metų programos įgyvendinimo galimybių 2010-2011 metais.
 
Patikslintoje Ilgalaikėje socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo 2008–2011 metų programoje biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokestį 2009 metais numatyta padidinti vidutiniškai 12 procentų.


Paminėtina, kad pagal Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis nuo 2009 m. sausio 1 d. didinamas vidutiniškai 10 procentų.


 


Aukštaitijos susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!