Valdybos posėdis

DARBOTVARKĖ:


 


Ataskaita dėl LPSK Valdybos  2008 m. lapkričio 17 d. nutarymų vykdymo.


Profesinių sąjungų padėtis ir veiksmai, pradėjus dirbti naujosios sudėties LR Seimui ir Vyriausybei:


bendrieji reikalavimai (projektas išsiųstas el. paštu);


dvišalių konsultacijų LR Trišalėje Taryboje pristatymas (vyks 2008 m. gruodžio 19 d.);


veiksmų planas (išdalintas neeilinio LPSK Valdybos posėdžio metu).


Papildomo atstovo į LR Darbuotojų saugos ir sveikatos komisiją skyrimas (siūlyti kandidatūras).


Informacija:


– dalyvavimas Europinėje demonstracijoje Strasbūre, 2008 m. gruodžio 16 d., „Dėl darbo laiko direktyvos“.


Kiti klausimai.


 


Posėdis vyks Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos būstinėje (J. Jasinskio g. 9, III a. salėje).

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!