Piketas už dirbančiuosius

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbo federacija, nepritaria Vyriausybės veiklos programai, kuria ekonomines bei finansines problemas ruošiamasi spręsti darbuotojų sąskaita, akivaizdžiai ignoruojant socialinį dialogą.


Siekis liberalizuoti darbo santykius, kelia pagrįstą darbo žmonių ir jiems atstovaujančių organizacijų nepasitenkinimą, galintį įtakoti nepageidaujamas pasekmes.


Lietuvos profesinės sąjungos, atstovaudamos darbuotojų darbo, socialiniams bei ekonominiams interesams, rengia veiksmų planą, įtakosiantį visuomenės aktyvumą ir patikina, kad visomis įstatymų leistomis priemonėmis gins šiuos interesus.


 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija


Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“


Lietuvos darbo federacija