Darbo lietuvoje neturi 97,2 tūkst. gyventojų

Didėja jaunimo nedarbo lygis.


 


Trečiąjį 2008 m. ketvirtį jaunimo nedarbo lygis siekė 15 procentų, o pieš metus šios amžiaus grupės gyventojų nedarbo lygis sudarė 8,7 procento ir buvo 6,3 procentinio punkto mažesnis.


 


Nedarbo lygis 2004–2008 m.


 


Daugėja ilgalaikių bedarbių, tai yra asmenų, ieškančių darbo vienus metus ir ilgiau. Per metus jų skaičius padidėjo 3 tūkst., arba 18 procentų – nuo 18 tūkst. trečiąjį 2007 m. ketvirtį iki 21 tūkst. trečiąjį. 2008 m. ketvirtį. Tačiau ilgalaikių bedarbių dalis nuo visų bedarbių trečiąjį 2008 m. ketvirtį sumažėjo iki 22 procentų, o prieš metus jie sudarė apie trečdalį visų bedarbių.


Trečiąjį 2008 m. ketvirtį dirbo 1 mln. 538 tūkst. gyventojų. Tai 13 tūkst. (0,8 proc.) daugiau nei antrąjį 2008 m. ketvirtį, bet 23 tūkst. (1,4 proc.) mažiau nei prieš metus.


Keičiasi dirbančiųjų pasiskirstymo pagal ekonominės veiklos rūšis struktūra. Daugėja asmenų, dirbančių paslaugų srityje. Trečiąjį 2008 m. ketvirtį šioje srityje dirbo 942 tūkst. (61 proc.) visų dirbančiųjų, o prieš metus – 911 tūkst. (58 proc.), arba 31 tūkst. mažiau.


Pramonėje dirbančių asmenų skaičius per metus beveik nepakito. Trečiąjį 2008 m. ketvirtį šioje sferoje dirbo 302 tūkst. (19,6 proc.), o prieš metus – 303 tūkst. (19,4 proc.) dirbančiųjų. Palyginti su antruoju 2008 m. ketvirčiu, dirbančiųjų skaičius pramonėje sumažėjo 5,6 tūkst. (1,8 proc.).


Užfiksuotas dirbančiųjų statybos sektoriuje mažėjimas. Šiame sektoriuje trečiąjį 2008 m. ketvirtį dirbo 165 tūkst., arba 5 tūkst. (2,8 proc.) dirbančiųjų mažiau nei antrąjį 2008 m. ketvirtį ir 6,2 tūkst. (3,6 proc.) mažiau nei prieš metus. Mažėja dirbančiųjų žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje. Trečiąjį 2008 m. ketvirtį šioje veikloje dirbo 129 tūkst. (8 proc.), o prieš metus – 176 tūkst. (11 proc.) visų užimtųjų.


Darbo jėgai priskiriamų gyventojų trečiąjį 2008 m. ketvirtį buvo 1 mln. 634 tūkst., o per metus tokių asmenų skaičius išaugo 11 tūkst. (0,7 proc.). Gyventojų aktyvumo lygis trečiąjį 2008 m. ketvirtį buvo 69,2 procento ir per metus padidėjo 0,4 procentinio punkto.


Nedarbo lygis trečiąjį 2008 m. ketvirtį Estijoje buvo 6,2, Latvijoje – 7,2 procento, o prieš metus – atitinkamai 4,2 ir 5,9 procento.


Per trečiąjį 2008 m. ketvirtį buvo apklausta 13,5 tūkst., arba 0,47 procento, 15 metų ir vyresnių gyventojų.


 


www.DELFI.lt