Ragina seimą išspręsti valstybės tarnybos apmokėjimo problemą

R.Kupčinskas birželio 29 dieną Seimo posėdžių sekretoriatui įteikė pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo, valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 4 straipsnių ir įstatymo priedėlio pakeitimo (įstatymo projektas XP-1042(4)).


VRS profesinės sąjungos pirmininkės Laimutė Narkienės kreipimesi į Seimo narius atkreipiamas dėmesys, kad pritarus minėtam projektui būtų išspręsta esminė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos apmokėjimo problema – sumažintas nepateisinamai didelis atotrūkis tarp mažiausiai ir daugiausiai apmokamų valstybės pareigūnų darbo užmokesčio, tuo pačiu ženkliai pagerinant mažiausiai apmokamų policininkų, ugniagesių-gelbėtojų, muitininkų ir kitų valstybės tarnautojų finansinę padėtį.


„Manome, kad kiekvienai Europos Sąjungos valstybei yra siektina naikinti atskirų socialinių grupių diskriminavimą, todėl palankiai vertiname Seimo nario p. R. Kupčinsko pasiūlymą, kaip pirmąjį žingsnį į privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimų skaičiavimo disproporcijos panaikinimą, siūlant nustatyti pareiginės algos bazinį dydį, kuris turėtų būti ne mažesnis nei 90 proc. MMA“, – teigiama profsąjungos kreipimesi.


VRS profsąjunga tikisi, kad Seimo nariai pritars parlamentaro pasiūlymui, kadangi būtina užtikrinti valstybės tarnyboje dirbančiųjų asmenų teisėtų lūkesčių ir interesų stabilumą bei apsaugos garantijas įstatymo lygmenyje.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!