Nuo liepos 1 dienos nauja atostogų rūšis – tėvystės atostogos

Šis laikotarpis nebus įskaičiuojamas į kasmetines darbuotojo atostogas, t.y. jis bus įskaičiuojamas į darbuotojo darbo stažą, kasmetinėms atostogoms gauti (DK 170 str. 1 d. 4 p. pakeitimas).


Tėvystės atostogos suteikiamos vyrams tuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas mėnuo. Už šį atostogų laiką darbuotojui mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa (tėvystės pašalpa), jeigu vaiko tėvas gyvena santuokoje su kūdikio motina. (DK papildymas 179(1) str.)


Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 (1) straipsnį teisę gauti tėvystės pašalpą turi tėvas, kuris:


1) turi darbo santykius,
2) išleistas tėvystės atostogų, kol vaikui sueis vienas mėnuo,
3) per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą
4) gyvena santuokoje su kūdikio motina.


Tėvystės pašalpa mokama 100 procentų pašalpos gavėjo (tėvo) kompensuojamojo uždarbio dydžio.


Kai apdraustasis dirba ne vienoje darbovietėje, tėvystės pašalpa jam apskaičiuojama pagal gautą kompensuojamąjį uždarbį tik tose darbovietėse, kuriose jis yra išleistas tėvystės atostogų. (Įstatymo 18(3) str.)


Pažymėtina, kad teisę į šias tėvystės atostogas įgyja ir tie darbuotojai, kurių vaikas gimė iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet dar nesulaukė 1 mėnesio amžiaus. Tokiu atveju būtų suteikiamos atostogos likusiam laikotarpiui, kol vaikui sukaks 1 mėnuo.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Jolanta Cinaitienė