Pritarta darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo projektui

Iki Trišalės tarybos posėdžio Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo projektas buvo svarstomas atskiruose jo rengėjų susitikimuose su profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovais.


Šios dienos posėdyje Trišalė taryba svarstė ir Profesinio mokymo įstatymo projektą. Profsąjungų atstovai nepritarė minėto įstatymo projekto nuostatai, kad tęstinis mokymas vyktų tik įmonės bei besimokančiųjų lėšomis, esą darbuotojų mokymui turi būti skirta lėšų ir iš valstybės biudžeto. Profsąjungininkai taip pat nepritarė projekto nuostatai, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimui netaikoma fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvata bei socialinių partnerių apibrėžimui įstatymo projekte.


Darbdavių organizacijų atstovai Profesinio mokymo įstatymo projektui taip pat turėjo pastabų.


Nuspręsta nepritarti pateiktam Profesinio mokymo įstatymo projektui ir pasiūlyta toliau jį tobulinti.


Trišalė taryba svarstė tarpininkavimo kolektyvinių ginčų metu klausimą. Nutarimo projekte, kuriam buvo pritarta, siūloma, darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijoms teikti ir Trišalėje taryboje patvirtinti tarpininkų kandidatūras – po penkis atstovus nuo profsąjungų ir darbdavių organizacijų, pavesti Trišalės tarybos sekretoriatui rinkti informaciją apie konfliktus ir koordinuoti tarpininkų veiklą. Taip pat siūloma, parengti ir pasirašyti tarp darbdavių ir profsąjungų organizacijų atstovų dvišalį susitarimą, kuriame būtų reglamentuotas tarpininko pasitelkimas tuo atveju, jeigu įmonėje kyla konfliktas.


Nutarimo projekte siūloma, parengti teisės projektą dėl tarpininko instituto ir kitų Trišalės tarybos struktūrų veiklos reglamentavimo.


Posėdyje buvo pateikta informacija ir apie Užimtumo fondo panaudojimą 2005 metais.


Kitas Trišalės tarybos posėdis planuojamas rugsėjo 19 dieną.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!