Kritikuojamas dar vienos policijos profsąjungos įkūrimas

Lietuvos policijos profesinės sąjungos įsteigimas, jei nebūtų policijos pareigūnų interesus veiksmingai atstovaujančių profesinių sąjungų, visais atžvilgiais būtų sveikintinu ir remtinu reiškiniu, rašoma Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pareiškime.


Tačiau, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymas nenumato galimybės „iš viršaus“ steigti „dukterines“ profesines sąjungas. Dėl šios priežasties kyla klausimas ar naujasis darinys, ambicingai pretenduojantis atstovauti visiems Lietuvos policijos pareigūnams, atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų reikalavimus?


Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga vienija Lietuvos Respublikos policijos pareigūnus, tarnaujančius visose apskrityse.


Esant šioms aplinkybėms, „Lietuvos policijos“ vardu pretenduojančios veikti profesinės sąjungos tikrieji uždaviniai ir tikslai negali nekelti pagrįstų abejonių ir susirūpinimo.


Naujai įsteigta profesinė sąjunga neturėtų komplikuoti ar silpninti profesinių sąjungų judėjimo, kelti sumaišties arba diskredituoti profesines sąjungas tiek valstybės institucijų akivaizdoje, tiek pareigūnų tarpe.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!