Seimo profsąjungos kreipėsi į parlamento pirmininką, valdybą ir kanclerį (atnaujinta)

Seimo kanceliarijos paslaugų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Valentino Mačiulio ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininko Vidmondo Vėgelio pasirašytame kreipimesi sakoma:


„Šiuo metu per visuomenės informavimo priemones ir Seime daug kalbama  apie Seimo kanceliarijoje neva klestinčias “privilegijas”, “Seimo klerkų komunizmą”, “nomenklatūrinį feodalizmą” ir pan., siūloma visa tai kuo skubiau uždrausti ar panaikinti. Tačiau ar iš tiesų egzistuoja minimos privilegijos?


Tai, kad Seimo kanceliarijos darbuotojai už nustatytą mokestį išsinuomoja kambarį Seimo kanceliarijai priklausančioje poilsinėje (kiek lieka nuo Seimo narių), Transporto skyriuje susiremontuoja asmeninę mašiną, Seimo parduotuvėje už rinkos kainą įsigyja maisto produktų ar laisvu nuo darbo laiku pasinaudoja kirpyklos paslaugomis, vargu ar galima laikyti privilegijomis. Tai labiau panašu į Seimo kanceliarijos administracijos pagalbą, geresnių darbo, buities sąlygų sudarymą savo darbuotojams abipusiai naudingais pagrindais. Darbuotojams  patogiau, nereikia gaišti laiko ieškant paslaugų, atsiprašinėti iš darbo ir pan., administracijai taip pat nauda: darbuotojas našiau dirba, jaučia  ir labiau vertina socialinę partnerystę, darbdavio palankumą ir rūpestį. Dar galima pridurti, jog beveik visos minėtos paslaugos yra viešos. Jomis gali naudotis ir nedirbantieji Seimo kanceliarijoje.  Visa tai neprieštarauja ir galiojantiems teisės aktams. Darbo kodeksas (61 str.), Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti įstatymai leidžia darbdaviui su darbuotojų kolektyvu susitarti ir dėl palankesnių negu “valdiškos” socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų.


Manome, jog tikslinga atsižvelgti į Seimo kanceliarijos darbuotojų darbo interesus bei turimas socialines ir ekonomines garantijas ir jų nesiaurinti. Šių garantijų teikimo sąlygas būtina reglamentuoti kolektyvinėje sutartyje, kurios sudarymas dėl Seimo kanceliarijos administracijos kaltės jau  treji metai yra vilkinamas.


Profesinės sąjungos, reaguodamos į Seimo kanceliarijos transporto skyriaus vairuotojų, kitų padalinių darbuotojų nusiskundimus dėl darbo užmokesčio disproporcijų, ne kartą ragino Seimo kanceliarijos vadovybę spręsti kilusias problemas iš esmės. Daugiau dirbantys darbuotojai turi gauti ir didesnį atlyginimą, jiems teisingai turi būti mokama už viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis kaip tai numato Darbo kodeksas, Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai. Siūlome Seimo kanceliarijos administracijai kuo skubiau įvertinti paslaugų sferos ir kitų padalinių darbuotojų darbo specifiką ir spręsti klausimą dėl teisingo, darbo krūvį atitinkančio atlyginimo nustatymo“.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!