Lietuvoje lankosi europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Rytoj, kovo 1 dieną, 15.00 val. Konstitucijos salėje įvyks forumas „Pilietinės visuomenės dalyvavimas modernios Europos kūrime“, kuriame dalyvaus parlamento, Vyriausybės nariai, ministerijų, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto, Europos Sąjungos regionų komiteto, visuomeninių organizacijų atstovai.  Forumo vedėjas – Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvederavičius.


Forume bus skaitomi pranešimai: Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės Anos-Marijos Sigmund (Anne-Marie Sigmund) „EESC: socialinio ir pilietinio dialogo garantas“, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto Biuro nario, Lietuvos pramonės konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojo Gintaro Morkio „Lietuvos pilietinės visuomenės balsas ES teisėkūrai“, Seimo pirmininko pavaduotojo, Europos reikalų komiteto pirmininko Vydo Gedvilo „ES teisėkūra artimoje perspektyvoje ir Lietuvos prioritetai“, Socialinių reikalų ir darbo ministrės Vilijos Blinkevičiūtės „Socialinių reikalų ir darbo ministerijos indėlis į socialinį ir pilietinį dialogą Lietuvoje“, Ūkio ministro Kęstučio Daukšio „Ūko ministerijos ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas esminiais šalies ekonomikos klausimais“, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nario, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus Dano Arlausko „Verslo ir valdžios santykių raida per nepriklausomybės metus“, Respublikos Prezidento patarėjo, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovo Ramūno Vilpišausko „Ekonominių ir socialinių santykių progresas Lietuvoje po narystės ES“, Europos Parlamento nario Eugenijaus Gentvilo „Ekonominių ir socialinių partnerių indėlio į ES teisėkūros procesą svarba“, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narės,Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentės Alvitos Armanavičienės „Dalyvavimo principo pripažinimas ir įgyvendinimas nacionaliniame lygmenyje: pilietinės visuomenės požiūris“.


Kovo 2 dieną, ketvirtadienį, 9.00 val. Prezidentūroje įvyks susitikimas su Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi. 10.00 val. Vyriausybės rūmuose – susitikimas su Ministru Pirmininku Algirdu Brazausku.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!