Seimo narė siūlo užtikrinti darbuotojų teisę į poilsį švenčių dienomis

„Įstatymo projektą parengti paskatino esama situacija, kai valstybinių švenčių dienomis yra dirbama pramoninių prekių parduotuvėse, didžiuosiuose prekybos centruose, todėl aptarnaujantys darbuotojai netenka galimybės deramai paminėti švenčių dienas, dalyvauti joms skirtuose renginiuose, minėjimuose ar praleisti laiką kartu su savo šeimomis“, – teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.


Pasak parlamentarės B. Vėsaitės, vykdydama Ministro Pirmininko 2005 metų liepos 14 dienos pavedimą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nusprendė siūlyti papildyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnį nuostata, kad sąrašą darbų, kurie gali būti dirbami švenčių dienomis, tvirtintų Vyriausybė.


Šiuo metu galiojančio Darbo kodekso 162 straipsnio 2 dalis nustato, kad skirti dirbti švenčių dienomis draudžiama, išskyrus tokius darbus, kurių sustabdyti negalima dėl techninių gamybos sąlygų (nepertraukiamai veikiančios įmonės, organizacijos), darbus, būtinus gyventojams aptarnauti, taip pat neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. Nėščias moteris, neseniai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinančias moteris, darbuotojus, auginančius vaiką iki trejų metų, bei darbuotojus, vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, asmenis iki aštuoniolikos metų dirbti švenčių dienomis galima skirti tik jų sutikimu.


Seimo narės B. Vėsaitės teigimu, Darbo kodekso 149 straipsnis numato, jog įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose, darbuose, kur yra taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbuotojams privalo būti garantuota Kodekso nustatyta paros bei savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė. Tačiau pagal minėtą darbo laiko režimą dirbantiems darbuotojams nėra garantuojama teisė į poilsį švenčių dienomis.


B. Vėsaitės parengtame įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad darbų, kurie gali būti dirbami švenčių dienomis, sąrašą tvirtintų Vyriausybės įgaliota institucija. “Tikslinga apriboti galimybę organizuoti darbus, kurie nėra būtini gyventojams aptarnauti”, – įsitikinusi Seimo narė B. Vėsaitė. Politikė atkreipia dėmesį, kad 2001 metų gruodžio 29 dienos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 180, kuriame buvo patvirtintas sąrašas darbų, kurie gali būti atliekami švenčių dienomis, nebegalioja nuo 2003 metų sausio 1 dienos.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!