Gyventojų interesų stojo ginti trišalė taryba

Padėtis be išeities?


Nuo šių metų pradžios “Lietuvos paštui” pakeitus aptarnavimo tarifo skaičiavimo tvarką ir nustačius vienodą mokestį , 0,85 lito už įmoką, kai kurios komunalinės įmonės atsisakė pašto paslaugų, nes tada reikėtų kelti tarifus. Už jų teikiamas paslaugas žmonės gali susimokėti tik banke, tačiau tai kainuoja jiems kelis litus.


Kai kuriuose kaimuose ir miesteliuose banko skyrių iš viso nėra, pašto skyriai yra vienintelė vieta, kur galima sumokėti už vandenį, elektrą ir kitas paslaugas. Šių vietovių gyventojai atsidūrė aklavietėje.


Vakar šį klausimą nebe pirmą kartą svarstė Trišalė taryba. Posėdyje dalyvavusi Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Ieva Andriulaitytė teigė, kad ieškoma išeičių iš susidariusios padėties. Kai kuriose savivaldybėse komunalinių mokesčių rinkimą iš gyventojų imasi organizuoti pačios savivaldybės, seniūnijos.


Kitos galvoja komunalinių įmokų surinkimą pavesti vienai įmonei, tačiau tai užtruks. Miestuose gyventojai gali susimokėti už paslaugas jas teikiančių bendrovių kasose. Sudėtingiausia padėtis susiklostė Klaipėdoje, Varėnos savivaldybėje. Kauniečiai pašte nebegali atsiskaityti už vandenį.


Gali tekti kelti tarifus


Vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Artūras Abromavičius tikina, kad jo atstovaujamos įmonės atsidūrė sunkiausioje padėtyje: “Mes išsilaikome tik iš to, ką gyventojai sumoka už paslaugas, neturime jokio pelno. Todėl visos sąnaudos turi būti padengtos mokesčių už vandenį. Vienintelė išeitis – kelti tarifus”.


Vandens tiekėjai paskaičiavo, kad mokesčių surinkimo sąnaudos išaugo daugiau kaip 3 kartus. Įskaičiavus padidėjusias išlaidas į mokestį už vandenį, jį reikėtų pakelti keliais centais už kubinį metrą. Tačiau tai būtų socialiai neteisinga gyventojų, kurie atsiskaito už vandenį per bankus ar internetu, atžvilgiu. Per paštą atsiskaito daugiau kaip pusė vartotojų.


Trišalės tarybos narys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius Rimantas Kairelis siūlo laikinai komunalinėms bendrovėms sudaryti sutartis su “Lietuvos paštu” bent dėl kaimo vietovių, kuriose nėra banko skyrių, gyventojų aptarnavimo. Tačiau įmonių atstovai skundžiasi, kad “Lietuvos paštas”, naudodamasis monopolininko padėtimi, su tuo nesutinka.


Vandens tiekėjai ramina gyventojus, kad delspinigiai nebus skaičiuojami, jei dėl šių kliūčių jie negalės laiku sumokėti mokesčių.


Kompleksinė problema


Trišalės tarybos posėdyje dalyvavęs Nacionalinės vartotojų teisių gynimo tarybos narys Marekas Močiulskis sako, kad vartotojų skundai, susiję su netvarka surenkant komunalinius mokesčius, tiesiog plūsta, kas dieną jų gaunama po kelis. “Reikia kuo skubiau imtis veiksmų, nes vasario mėnesį laukia tikras sprogimas”, – prognozuoja jis.


M.Močiulskio nuomone, reikia aiškintis, kodėl pašto, bankų įkainiai už mokesčių surinkimą tokie dideli, aptarti, kas turi išleisti vieningą atsiskaitymo už komunalinius mokesčius knygelę. Jis akcentuoja, kad Lietuvoje nėra konkurencijos mokėjimų srityje, kainas kelia kas nori ir kiek nori.


Kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovas Aloyzas Stapulionis atkreipia dėmesį, kad teisinė bazė, reglamentuojanti atsiskaitymą tvarką už komunalines paslaugas, yra pasenusi ir ją būtina peržiūrėti. Atsiskaitymų už gyvenamųjų patalpų nuomą ir komunalines bei ryšių paslaugas taisyklės, numatančios, kad įmokų priėmimo mokestį moka paslaugų teikėjai, priimtos dar 1995 metais.


Siūlo sudaryti darbo grupę


“Išryškėję sisteminiai trūkumai rodo, kad reikia keisti visą mokesčių surinkimo sistemą”, – komentavo R.Kairelis. Jo teigimu, reikia dar sykį apsispręsti, kas turi mokėti už mokesčių surinkimą, kaip tai daryti, kad gyventojams būtų paprasčiau ir kuo mažiau kainuotų.


Trišalė taryba siūlo atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: peržiūrėti teisinę bazę, reglamentuojančią komunalinių mokesčių surinkimą ir apmokėjimą, aptarti vieningos atsiskaitymo už komunalines paslaugas knygelės parengimą bei spausdinimą, konkurencijos tarp įmokas surenkančių įmonių užtikrinimą.


Pasak Trišalės tarybos pirmininkės Gražinos Gruzdienės, dar šią savaitę numatoma parengti problemų bei galimų jų sprendimo būdų sąrašą, kuris bus teikiamas Vyriausybei. “Laukti nebegalima. Jei nesuspėsime, tai vėliausiai padarysime iki kitos savaitės pradžios”, – kalbėjo G.Gruzdienė.


Numatytas ir terminas – vienas mėnuo, per kurį Vyriausybė turėtų išspręsti komunalinių mokesčių surinkimo klausimą. Kartu pateikta rekomendacija sudaryti specialią darbo grupę, į kurią būtų įtraukti visų suinteresuotų pusių – ir vartotojų, ir paslaugų teikėjų – atstovai.


www.kaunodiena.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!