Atsiliepė į miškininkų profsąjungų kreipmąsi dėl atlyginimų

Generalinės miškų urėdijos raštas adresuotas visoms 42 miškų urėdijoms. Jame analizuojama esama situacija darbo apmokėjimo srityje, pabrėžiama, kad, „siekiant išvengti kvalifikuotų darbuotojų išvykimo į Europos Sąjungos šalis, labai svarbus yra trijų komponentų – miškų urėdijų ūkinių – ekonominių rezultatų siekimo, vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio didinimo bei investicinių apimčių suderinimas.“ Rekomenduojama miškų urėdams „įvertinti Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos kreipimąsi”, taip pat „patikslinti darbo apmokėjimo taisykles”.


Iš 42 miškų urėdijų 35-se yra Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijai priklausančios profesinės sąjungos.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!