Profsąjungos ragina keisti miškų urėdijų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą

Miškų urėdijų vadovų atlyginimai ir jų didėjimas priklauso nuo minimalios mėnesinės algos. Per kelis metus minimaliai algai padidėjus nuo 430 litų iki 550 litų, miškų urėdų, jų pavaduotojų ir vyr. buhalterių, priklausomai nuo urėdijos grupės, atlyginimai padidėjo nuo 46 iki 80 procentų, o kitiems urėdijų darbuotojams atlyginimai padidėjo nuo 50 litų iki 100 litų.


Daugelyje urėdijų darbuotojų atlyginimai liko susieti su 2001 metų Departamento įsakymu  nustatyta 1000 litų miškų urėdijų darbuotojų bazine alga.


Pasak Miško ir miško pramonės darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininko Algirdo Raukos, miškų urėdijose darbuotojų skaičius ženkliai sumažintas, o darbai ir funkcijos  paskirstytos likusiems, todėl jiems tenka dirbti žymiai daugiau, kartais net po darbo valandų.


Tarnybinių atlyginimų priedai vadovaujantiems darbuotojams gali būti nustatyti iki 55 proc. ir mokami visus metus už praėjusių metų rezultatus, o eiliniams darbuotojams šie priedai kai kuriose urėdijose nustatomi 0-20 proc. ir mokami priklausomai nuo einamųjų metų rezultatų.


Profsąjungos pritaria Generalinio miškų urėdo įsakymu patvirtintam miškų urėdijų paskirstymui į tris grupes pagal darbų apimtis nustatyti miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų tarnybiniams atlyginimams. Tačiau siūlo šio paskirstymo pagrindu koeficientais susieti su miškų urėdų atlyginimais ne tik vadovaujančių, bet ir kitų miškų urėdijų darbuotojų ir pareigūnų atlyginimus, kurie didėtų, keičiantis miškų urėdų atlyginimams.


Vadovaujantis Generalinio miškų urėdo 2003 metų birželio 2 dienos įsakymu patvirtinta administracijos vadovų premijavimo tvarka. Šiuo metu miškų urėdijų vadovaujantiems darbuotojams premijuoti skiriama 15 proc. pelno dalies, nors 2001 metais tam buvo skiriama tik 3,5 proc.


A.Raukos teigimu, kai didesnė pelno dalis išnaudojama vadovams skatinti, darbuotojų premijavimui beveik nieko nelieka. Be to, premijuojami ne visų miškų urėdijų kategorijų darbuotojai, nors urėdijos veiklos rezultatai priklauso nuo visų dirbančiųjų pastangų.


Profsąjungos siūlo keisti premijavimo tvarką už metinius rezultatus. Pasak pirmininko A.Raukos, visus miškų urėdijos darbuotojus, tarp jų ir vadovaujančius, premijuoti Valstybinių švenčių proga, už metų rezultatus reikia išlaikant vienodas proporcijas, kadangi miškų urėdijų ūkinės – finansinės veiklos rezultatai yra viso kolektyvo nuopelnas.


Darbininkų vidutinių atlyginimų vidurkių skirtumai tarp atskirų urėdijų rodo, kad už tą patį darbą taikomi labai skirtingi įkainiai.


Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija siūlo Generalinei miškų urėdijai paruošti pagrindinių miško ūkio veikloje pasitaikančių darbų minimalius įkainius, kurie būtų privalomi visoms miškų urėdijoms ir proporcingai didėtų tiek, kiek keičiasi minimalus mėnesinis atlygis.


Profsąjungos tikisi, kad Generalinė miškų urėdija atsižvelgs į pasiūlymus ir bus pakeisti arba priimti nauji teisiniai aktai, reikalingi ne tik vadovaujančių, bet ir visų kategorijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos miškų urėdijose tobulinimui.


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!