Minimali mėnesinė alga – vienoda visiems

Buvo nuspręsta pritarti Seimo kontrolieriaus pareikštai nuomonei ir sudaryti darbo grupę, kuri ieškos susidariusios problemos sprendimo.


Nuo 2002 metų jau ne kartą didėjo minimalus atlyginimas, tačiau policijos pareigūnų, kariškių, kurių atlyginimas skaičiuojamas baziniu dydžiu laikant minimalią mėnesinę algą, lūkesčiai, kad pagaliau padidės atlyginimas ir jiems, vis neišsipildo. Lietuvos vyriausybė, patvirtindama minimalią mėnesinę algą darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, išskyrė valstybės politikus, teisėjus, valstybės pareigūnus, karius ir valstybės tarnautojus. Jų minimali mėnesinė alga taip ir liko 430 litų, kai tuo tarpu kitiems darbuotojams nustatyta minimali mėnesinė alga jau siekia 550 litų.


Skundą tyręs Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius konstatavo, kad sprendimas didinti minimalią mėnesinę algą (MMA), išskiriant valstybės tarnautojus ir pareigūnus buvo priimtas vienašališkai, neatstovaujant valstybės tarnautojų ir pareigūnų, tokiu būdu galimai pažeidžiant LR Konstitucijos 29 straipsnį. Jame formuluojama labai svarbi žmogaus teisė, kuri gali būti traktuojama ir kaip principas – lygiateisiškumas.


„Priimdamas Valstybės tarnybos įstatymą, įstatymų leidėjas sąmoningai algos apskaičiavimą susiejo su minimalia mėnesine alga, kuriai kintant atitinkamai turėtų kisti ir alga. Tuo tarpu LR Vyriausybė, keldama minimalią mėnesinę algą visoms kitoms darbuotojų grupėms, valstybės tarnautojams, kariams, policininkams ir kt. palieka galioti 430 litų ribą. Taip valstybės tarnyba išskiriama iš kitų darbuotojų grupių, nesiekiama įstatymų leidėjo numatytų tikslų, pažeidžiamas lygiateisiškumo principas“, – sako R.Valentukevičius.


Seimo kontrolieriaus nuomone, MMA turėtų būti vienoda visoms darbuotojų grupėms. Jei ji yra netinkama kaip bazinis dydis, tai vertėtų pasvarstyti galimybę įstatymiškai nustatyti tam tikrą bazinį dydį, kuris būtų vienodas visiems, arba keisti dabar numatytus valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientus.


LR Seimo kontrolierių įstaiga

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!