Profesinės sąjungos ragina v.adamkų susirūpinti kaimo gyventojų saugumu

Profesinės sąjungos dar 2003 – aisiais metais kreipėsi į Seimo pirmininką bei Ministrą pirmininką ragindamos skirti daugiau dėmesio kaimo gyventojų saugumui. Tačiau, pasak Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos, teigiamų poslinkių nepastebėta.


„Beveik kasdien girdime pranešimus apie smurtą ir žmogžudystes ar girtaujančių tėvų žalojamus vaikus kaimuose. Visuomenė neinformuojama apie konkrečias priemones, kurios pagerintų susiklosčiusią situaciją. Aukštos institucijos, išlaikomos iš mokesčių mokėtojų pinigų, užsiėmusios varginančiais ir beviltiškais skandalais, stumia žmones į neviltį, pakerta jų pasitikėjimą valstybe ir didina socialinę įtampą“, – teigiama Žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos kreipimesi į prezidentą V.Adamkų.


Profsąjungų nuomone, vienas iš galimų sprendimų, siekiant užtikrinti kaimo gyventojų saugumą,  apylinkių inspektoriams skirti daugiau lėšų ryšio priemonėms bei transportui. Taip pat stiprinti kaimo bendruomenių veiklą bei sparčiau spręsti infrastruktūros klausimą.


Žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija vienija virš 8 tūkstančių narių ir priklauso didžiausiam šalies profsąjungų centrui – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.


Daugiau informacijos:
Regina Dapšytė
Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos
pirmininko pavaduotoja
Tel. 8 5 2650170, 8 650 71664

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!