Daugiausia viršvalandžių dirbama prekybos įmonėse

Daugiausia viršvalandžių dirbo prekybos ir transporto, statybos ir apdirbamosios gamybos įmonių samdomi darbuotojai.


Viršvalandinį darbą prekyboje dirbo 10 tūkst., arba 6 procentai, visų dirbančiųjų, kurių daugiau nei pusė – moterys. Dirbti viršvalandžiai prekyboje sudarė apie penktadalį visų viršvalandžių.


Viešojo valdymo ir gynybos bei privalomojo socialinio draudimo institucijose antrąjį 2004 m. ketvirtį dirbta 4 tūkst. viršvalandžių. Apie pusė jų – policijos institucijose.


Didžiajai daliai dirbusiųjų buvo sumokėta už viršvalandinį darbą.


Kitose ekonominėse veiklose (viešbučių ir restoranų, finansinio tarpininkavimo, švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo institucijose ir pan.) dirbti viršvalandžius nėra populiaru. Jose viršvalandinis darbas sudarė nuo 0,5 iki 4 procentų visų dirbtų viršvalandžių.


Už viršvalandinį darbą darbdaviai neskuba atsiskaityti: tik 48 procentams darbuotojų, dirbusių viršvalandžius, buvo sumokėta. Daugiau viršvalandinis darbas apmokamas „vyriškų“ veiklų darbuotojams, t. y. transporto (61 proc.), statybos (58 proc.), apdirbamosios gamybos (57 proc.) samdomiesiems. Tik 39 procentams prekybos darbuotojų, kur dominuoja moterų darbas, buvo sumokėta už dirbtus viršvalandžius.


Sutrumpintą darbo dieną ar savaitę dirbo 124 tūkst., arba 9 procentai, visų darbuotojų. Dirbti sutrumpintą darbo dieną ar savaitę populiaru tarp moterų. Jos sudarė 59 procentus visų taip dirbusiųjų.


Daugiausia šios grupės darbuotojų dirbo trumpesnę ar ne visą darbo dieną. Tokių žmonių buvo 92 tūkst., arba 74 procentai, visų tokį darbą dirbusių darbuotojų, iš jų 55 tūkst., arba 60 procentų, – moterys. Trumpesnę darbo savaitę dirbo beveik 9 tūkst., arba 7 procentai, visų taip dirbančių žmonių.


Pamainomis dirbo apie dešimtadalis (138 tūkst.) samdomų darbuotojų. Moterų pamainomis dirbo daugiau nei vyrų. Jos sudarė 54 procentus visų taip dirbusių asmenų. Apie trečdalis visų pamainomis užimtųjų dirbo dviem pamainomis tik dienos metu, apie ketvirtadalis dviem pamainomis, kai dirbama dieninėje ar naktinėje pamainose. Apie ketvirtadalis darbuotojų (36 tūkst.) dirbo trimis pamainomis ir tik 10 tūkst., arba 7 procentai, dirbo keturiomis pamainomis, kur vyksta nepertraukiamas gamybos procesas.


Dirbti pamainomis darbuotojams patinka. Net 71 procentas taip dirbusiųjų teigė, kad nenorėtų dirbti ne pamainomis. Daugiau nei pusė (53 procentai) pamainomis dirbusių moterų nurodė, kad taip dirbti joms patogu.


Didžioji dalis dirbusiųjų vakarais, naktimis ir savaitgaliais tokį darbą vertina teigiamai ir nurodo, kad nejaučia jokio nepatogumo dėl tokio režimo. Patenkinti tokiu darbo organizavimu 69 procentai taip dirbusių ir tik trečdalis jų nurodė, kad taip dirbti nepatogu. Didelių nuomonių skirtumų dėl tokio darbo organizavimo tarp vyrų ir moterų nenustatyta.


Parengta pagal Statistikos departamento informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!