Slaugytojai pradėjo derybas su darbdaviais

Susitikime buvo akcentuota, kad Lietuvos slaugytojų organizacija nepalaikė medikų streiko ir yra pasiryžusi derėtis. Balandžio 22-ąją sąjunga organizavo forumą, per jį buvo nutarta kreiptis į gydymo įstaigų steigėjus – apskritis ir savivaldybes, kad jos prisidėtų prie derybų. Slaugytojams nerimą kelia ne tik tai, kad jų darbas materialiai nėra tinkamai įvertintas. “Mes siekiame užkirsti kelią chaotiškam pinigų paskirstymui gydymo įstaigose, siekiame skaidrumo”, – pabrėžė susitikimo dalyviai. Organizacijos atstovai išsakė susirūpinimą neužtikrinta slaugos kokybe, etatų mažinimu bei kvalifikacijos kėlimu. Jų teigimu, šiuo metu slaugytojams nėra sudarytos geros sąlygos įgyti profesinių žinių. Susitikime dalyvavę slaugytojai teigė norintys, kad apskritis jiems tarpininkautų šiais klausimais kreipiantis į Sveikatos apsaugos ministeriją.


Apskrities viršininkės pavaduotoja Zita Kukuraitienė slaugytojus patikino, kad pritaria jų siekiui kovoti dėl didesnio darbo užmokesčio. Ji išsakė viltį, jog šis trišalis susitikimas – gera įžanga tikroms deryboms, į kurias įsitrauksianti ir apskritis. Tačiau politikės pabrėžė, kad steigėjas įstaigos darbą tvarko per jos vadovą.


Prie derybų salo susirinkę apskrities sveikatos priežiūros įstaigų vadovai akcentavo, kad darbo užmokesčio kėlimą kontroliuoja ne jie, o aukštesnės instancijos. Darbdaviai teigė dėl darbuotojų darbo sąlygų pasiruošę vesti derybas su darbovietėse esančiomis profesinėmis sąjungomis. Jie pabrėžė nenorintys stoti į kitą barikadų pusę, bet keldami savo reikalavimus slaugytojai turėtų atsižvelgti į tai, jog daugelyje situacijų, taip pat ir dėl darbo atlyginimo, Vyriausybė jiems nustačiusi neperžengiamas ribas.


Inga KONTRIMAVIČIŪTĖ


www.sekunde.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!